The early sensing and regulating of stress via wearable technology to prevent incidents in residential youthcare.

Activity: Consultancy

Description

In residentiële jeugdzorg komen regelmatig incidenten voor. Incidenten omvatten agressie, zelfverwondend gedrag en
weglopen, welke risico’s geven voor de jongere zelf, medewerkers en/of andere jongeren op de groep. Ondanks dat er diverse
middelen zijn om vroegtijdig incidenten te signaleren, zijn al deze middelen gericht op signalering door medewerkers en cliënt.
Hiervan weten we echter dat deze vaak niet in staat zijn tijdig te signaleren. In huidige studie willen we onderzoeken of de inzet
van een draagbaar wireless device - waarmee biologische stress wordt gemeten en middels biofeedback wordt teruggekoppeld
- kan bijdragen aan vermindering van incidenten. Deelstudie 1 heeft een experimenteel karakter om inzicht te krijgen in
mogelijkheden met het device om patronen van oplopende stress te signaleren die leiden naar een incident. In deelstudie wordt
onderzocht of middels biofeedback op fysiologische stressmaten incidenten kunnen verminderen.
Period1 Jul 201731 Jan 2020
Work forPluryn Research & Development, Netherlands
Degree of RecognitionInternational