Doğal afetler ve endüstriyel kaza risk değerlendirmesi

Dataset

Description

Bu sunum doğal afetler için endüstriyel kaza risk değerlendirmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmaktadır. Enschede'de 2000 yılında yaşanan havai fişek deposu kazasından yola çıkarak, Avrupa Birliği'nde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi için yasal mevzuatın nasıl alınan derslerden yola çıkılarak güncellendiğini göstermektedir. Benzer şekilde Türkiye için Kocaeli'de 2002 yılında yaşanan Akçagaz kazası üzerinden, özellikle alınan kararların uygulanması ve arazi kullanımı yönetimi konularında yaşanan sorunlara parmak basmaktadır. Daha sonra 1999 Kocaeli ve 2023 Kahramanmaraş depremlerini karşılaştırmakta, değişmeyen şeyler olduğu kadar değişen de çok şey olduğunu, bunların başında da teknolojinin geldiğini anlatmaktadır. Büyük veri, IoT, yapay zeka ve benzeri teknolojilerin Endüstri 4.0'daki yerini, ve çok kısa sürede Endüstri 5.0'ın insan odaklı, süreklilik ve dayanıklılık prensiplerle ortaya çıkışını aktarmakta, ve bu prensiplerin proses emniyeti için de aynı şekilde geçerli olduğunu belirtmektedir. Sonrasında, doğal afetlerin tetiklediği endüstriyel kazaların (natech kazaları) kendine has ve risk değerlendirmesi sırasında dikkate alınması gereken özelliklerini tek tek ele almaktadır. Bu özellikler arasında bir çok noktada aynı ayda kazaların meydana gelmesi, ekstrem doğa koşulları, normal koşullar için tasarlanan önlemlerin etkisiz kalması, acil durum müdahalelerinde karşılaşılan zorluklar, ve kısıtlı kaynakların doğal afet ve endüstriyel kazaya aynı anda müdahale için yetersiz kalması bulunmaktadır. Boru hatlarının daha da zorlu durumlar yaratabileceği ve bunun özellikle bir geçiş ülkesi olan Türkiye için önemini vurgulamaktadır. Son bölümde Natech risk değerlendirmesi için nelerin gerekli olduğu listelenmekte ve Natech risk değerlendirmesinde genel olarak nerede olduğumuz, temel eksikliklere vurgu yapılarak, belirtilmektedir. Sempozyumu sırasında katılımcıların "Doğal afet ve endüstriyel kaza risklerine ne kadar hazırsınız?" ve "Etkin doğal afet ve endüstriyel risk yönetimi için nelere ihtiyacınız var?" sorularına verdikleri yanıtlar aktarıldıktan sonra, hep birlikte neler yapabileceğimiz hakkında bazı öneriler ile sunum sonlandırılmaktadır.
Date made available13 Sept 2023
PublisherZenodo

Cite this