Research Output

Filter
Report
2019

Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen (L); Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 3392

Van der Boom, P., Brinkmann, A. J. F., Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., Slijpen, C. P., Vogel, R. L. & Wagenmakers, A., 2019, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 13 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 3392)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

Rotterdam CCUS Project (Porthos); Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Translated title of the contribution: Rotterdam CCUS Project (Porthos); Advice on scope and detail of environmental impact assessmentHack, H. R. G. K., Geerts, R., Goetheer, E. L. V., Siedsma, J., van der Valk, B., Vogel, R. L., Webers, H. & de Zoeten, G., 2 May 2019, Utrecht: Commissie voor de Millieueffectrapportage (MER). 19 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 3338)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
25 Downloads (Pure)
2018

Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3342

Van der Boom, P., Brinkmann, A. J. F., Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., Slijpen, C. P., Vogel, R. L. & Wagenmakers, A., 2018, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 11 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 3342)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

Leidingverlegging aanleg A15 (project ViA15) : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., van Londen, H., Wagenmakers, A. & Wymenga, E., 11 Jun 2018, Utrecht: Commissie voor de Millieueffectrapportage (MER). 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: Advies Auditcommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2017

Translated title of the contribution: Monitoring of gas exploration under the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and vierhuizen: Advice Audit Committee on the year 2017Hack, H. R. G. K., De Boer, P., Van Dalsen, J., Essink, K., Freriks, A., De Graeff, J. J., Harkema, S., Hoekstra, P., Stein, A. & Van der Winden, J., 11 Dec 2018, Utrecht: MER; Commissie voor de millieueffectrapportage; Commission for Environmental Impact Assessment. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
16 Downloads (Pure)
2017

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen; Advies Auditcommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2016 : open access e-book

de Boer, P., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Harkema, S., Hemker, S., Hoekstra, P., Stein, P. & Van der Winden, J., 2017, Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Structuurvisie ondergrond : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop : open access e-book

Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Meeuwsen, R., Huizer, J. A., Leerdam, A., Smit, C. T., Soppe, M. A. A. & de Zoeten, G., 2017, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 10 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 2907)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Structuurvisie ondergrond : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book

Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Huizer, J. A., van Leerdam, A., Smit, C. T., Soppe, M. A. A. & de Zoeten, G., 2017, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 15 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 2907)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Structuurvisie schaliegaswinning : toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book

Hack, H. R. G. K., Huizer, J. A., Meeuwsen, R., Smit, C. T., Soppe, M. A. A., van der Spek, K. A. A., Vogel, R. L. & de Zoeten, G., 2017, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 11 p. (MER Milieu - Effectrapportage 2888)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitvoeringsplan : agenda2020

Bogaard, P. J. F. (ed.), Andriessen, P., van Bracht, M., Bertotti, G., Comans, R., Cammeraat, E., Fokkema, J., Ganssen, G., Geerken, B., Herber, R., Hoekstra, P., Kalbitz, K., van der Meer, F., Middelburg, J., Steenbruggen, A., van Tienderen, P. & Veldkamp, T., 2017, Utrecht: Geologische Dienst van Nederland. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
13 Downloads (Pure)
2016

Earth surface geochemistry and mineralogy : processes, hazards, soils and resources

Calvin, W. M., Ben-Dor, E., Bishop, J., Boardman, J., Clark, R. N., Cudahy, T., Ehlmann, B. L., Green, R. O., Hubbard, B., Kokaly, R., Mars, J., Mustard, J. F., Okin, G., Ong, C., de Souza Filho, R., van der Meer, F. & Vane, G., 2016, Los Angeles: National Aeronautics and Space Administration (NASA). 19 p. (NASA decadel survey white paper)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie verwerking productiewater Schoonebeek : advies over het eindrapport alternatievenafweging

Brolsma, M. J., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Leerdam, A., Pluijm, J. L. P. M., Smal, W. & van der Zoeten, G., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 12 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3093)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie verwerking productiewater Schoonebeek : advies over het tussenrapport alternatievenafweging : open access e-book

Brolsma, M. J., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Leerdam, A., Pluijm, J. L. P. M., Smal, W. & van der Zoeten, G., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 9 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3093)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gaswinning bij Ternaard : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

de Boer, P. L., Everts, F. H., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Lembrechts, J. & van der Winden, J., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 15 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies audit commissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2015 : open access e-book

de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Hoekstra, P. & van der Winden, J., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 24 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
1 Downloads (Pure)
2015

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen; Advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014 : open access e-book

de Graeff, J. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2015, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 24 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3047)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen : toetsingsadvies over het ontwerpprogramma : open access e-book

Bergsma, G. C., Hack, H. R. G. K., Kops, J. A. A. M., Lembrachts, J., Passchier, W. F., Smetsers, R. C. G. M., van der Vlist, J. H. & van der Zoeten, G., 2015, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 13 p. (MER Milieu-Effectrapportage; no. 2842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Structuurvisie Ondergrond : Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport : open access e-book

Bremmer, J. M., Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Huizer, J. A., Leerdam, A., Soppe, M. A. A., Verheijen, L. H. J., Witjes, G. J. & van der Zoeten, G., 2015, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2907-25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : Advies evaluatie 2007 t/m 2012 en rapportage 2013 van de Auditcommissie : open access e-book

Verheijen, L. H. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Vuursten de Vries, J. J., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2014, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2796-83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2013

Verheijen, L. H. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2014, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2928-22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen : advies over reikwijdte en detailniveau

Bergsma, G. C., Hack, H. R. G. K., van Heijningen, F. D., Kops, J. A. A. M., Lembrechts, J., Passchier, W. F., Smetsers, R. C. G. M. & van der Zoeten, G., 2014, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Gaswinning door NAM bij Maasland : Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport : open access e-book

Hack, H. R. G. K., Lembrechts, J., Ouwerkerk, H. G. & Spoelstra, M. B., 2013, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2738–19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : Advies 2012 van de Auditcommissie

Verheijen, L. H. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Vuurst de Vries, J. J., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2013, Utrecht, Netherlands: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilot Stabilisatie Cavernes Twente; Tussentijdse toetsingsadvies over het milieueffectrapport : rapportnummer 2655-98 : open access e-book

van den Aarsen, F. G., Boukes, H., Brolsma, M. J., Hack, H. R. G. K., van Pelt, M. J. F. & van der Tas, M. A. J., 2013, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 8 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2655-98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Aardgaswinning Roswinkel : Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Hack, H. R. G. K., Lembrechts, J., van Rijn-Vellekoop, L. & Spoelstra, M. B., 2012, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 12 p. (Milieueffectrapportage; no. 2651-24)

Research output: Book/ReportReportProfessional

CCS Maasvlakte : ROAD project, toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Beerlage, B. F. M., Blom, G., Geerts, R., Hack, H. R. G. K., van der Perk, M. P., Stassen, H. E. M. & Vogel, R. L., 2012, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 12 p. (Milieueffectrapportage; no. 2479107)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Mijnbouwlocatie Blaakse Dijk, Reedijk te Heinenoord : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Geerts, R., Hack, H. R. G. K., van der Perk, M. P., van Rijn-Vellekoop, L. & Woesthuis, H., 2012, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
10 Downloads (Pure)

Milieueffectenanalyse aardgas- en aardolieboringen : advies over m.e.r. drempel voor diepboringen

Bremmer, J. M., Brolsma, M. J. & Hack, H. R. G. K., 2012, Utrecht: Commissie voor de Millieueffectrapportage (MER). 12 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Pilot stabilisatie cavernes Twente : advies over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Beerlage, B. F. M., Blom, G., Geerts, R., Hack, H. R. G. K., van der Perk, M. P., Stassen, H. E. M. & Vogel, R. L., 2012, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 12 p. (Milieueffectrapportage; no. 2665-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2011

Adapting a quantitative risk assessment based method to guide land use planning decisions in India

Sengupta, A., Bandyopadhyay, D., van Westen, C. J. & van der Veen, A., 2011, Enschede, The Netherlands: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. 11 p. (ITC Working paper series; vol. 8)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Bridging risk management deficits in India using a geo-ICT based tool

Bandyopadhyay, D., Sengupta, A., van Westen, C. J. & van der Veen, A., 2011, Enschede, The Netherlands: International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation. 12 p. (ITC Working papers series; vol. 7)

Research output: Book/ReportReportAcademic

CCS Maasvlakte : ROAD-project : tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Blom, G., Geerts, F., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., van Pelt, M. J. F. & Stassen, H. E. M., 2011, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2010

Aardgas+ De Wijk, Drenthe : advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport : also as open access e-book

Hack, H. R. G. K., Huizer, J. A., van Rijn-Vellekoop, L., de Vries, R. F. & van der Wind, F. H., 2010, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).

Research output: Book/ReportReportProfessional

Aardgas+ De Wijk, Drenthe : toetsingsadvies over het milieueffectrapport.

Hack, H. R. G. K., Huizer, J. A., van Rijn-Vellekoop, L., de Vries, R. F. & van der Wind, F. H., 2010, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 2410-74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

CCS Maasvlakte : ROAD-project : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport.

Blom, G., Harkema, D. J., Geerts, F., Hack, H. R. G. K., van Pelt, M. J. F. & Stassen, H. E. M., 2010, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER).

Research output: Book/ReportReportAcademic

Geo -information applications for off-reserve tree management.

Gelens, M. F., van Leeuwen, L. M. & Hussin, Y. A., 2010, Ghana: Tropenbos International.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Netherlands 2009 report : activities of earth observation in the Netherlands in the year 2009

van der Meer, F. D., 2010, 81 ed. Paris: EARSeL. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rijksinpassingsplan CO2 - opslag Barendrecht : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport : also as open access e-book.

Bel, D. J. F., Geerts, F., Hack, H. R. G. K., Poortinga, M. A., Verheijen, L. H. J. & van der Vuursten de Vries, J. J., 2010, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER.

Research output: Book/ReportReportProfessional

The Mars planetary mapping pilot project : final report

Tragheim, D. G., Marsh, S. H., Pedley, R. C., Napier, B., Bateson, L., Smith, A. G., Marchant, A. P., Gunnink, J. L., Oosthoek, J. H. P., Muller, J-P., Grindod, P. J., van Ruitenbeek, F. J. A., Bakker, W., van der Werff, H. M. A. & ... [et al.], 2010, European Space Agency (ESA). 33 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic