Department of Governance and Technology for Sustainability

Activities

Filter
Oral presentation

Duurzaamheid als kader voor industriele ontwikkeling

Theo de Bruijn (Speaker)
11 Jun 1997

Activity: Talk or presentationOral presentation

Covenants - a new way for international ecological policy?

J. Holm (Speaker), B. Klemmensen (Speaker), Geerten Schrama (Speaker)
24 Nov 1996

Activity: Talk or presentationOral presentation

Milieubestuurskunde

Hans T.A. Bressers (Speaker)
19 Dec 1995

Activity: Talk or presentationOral presentation

Beleidsinstrumenten in het milieubeleid

Hans T.A. Bressers (Speaker)
10 Jan 1994

Activity: Talk or presentationOral presentation

Environmental Policy Research in the Netherlands

Hans T.A. Bressers (Speaker)
12 Jan 1993

Activity: Talk or presentationOral presentation

Informatietechnologie en organisatietheorie. Operationaliseren van personeelsinformatiesystemen als aspect van de organisatievorm

Geerten Schrama (Speaker)
29 Oct 1992

Activity: Talk or presentationOral presentation

Een verkenning van instrumenten voor effectiever parkeerbeleid in Amsterdam

Stefan M.M. Kuks (Speaker)
12 Jun 1992

Activity: Talk or presentationOral presentation

Beleidsinstrumenten in het milieubeleid

Hans T.A. Bressers (Speaker)
6 Jan 1992

Activity: Talk or presentationOral presentation

Beleidsevaluatie in de praktijk

J. Schuddeboom (Speaker)
16 Apr 1991

Activity: Talk or presentationOral presentation

Methoden en technieken van evaluatiestudies in het milieubeleid: Voorbeelden uit de praktijk

J. Schuddeboom (Speaker)
1 Nov 1991

Activity: Talk or presentationOral presentation