Prizes

grant
incentive
learning

Publicatieprijs Pedagogische Studiën 2018

Trynke Keuning (Recipient), Marieke van Geel (Recipient), Jimmy Frèrejean (Recipient), J.J.G. van Merrienboer (Recipient), Diana Dolmans (Recipient) & A.J. Visscher (Recipient), 2018

Prize

grant
learning
Bayerischer Rundfunk
educational practice
instruction
school
learning
Partnership Practice
Research