Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation

Research Output

Filter
Report
2013

Pilot Stabilisatie Cavernes Twente; Tussentijdse toetsingsadvies over het milieueffectrapport : rapportnummer 2655-98 : open access e-book

van den Aarsen, F. G., Boukes, H., Brolsma, M. J., Hack, H. R. G. K., van Pelt, M. J. F. & van der Tas, M. A. J., 2013, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 8 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2655-98)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Contested Meanings of Slum in Indian Cities : Implictations (Beyond) RAY

Richter, C., Miscione, G., Pfeffer, K., Baud, I. & Denis, E., 2014, Bonn, Germany: European Association of Development Research and Training Institutes (EADI). 21 p. (WP5 Fieldwork Reports)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
13 Downloads (Pure)

Dynamics of climate-energy-economy systems: development of a methodological framework for an integrated system of models

Filatova, T., Mohammadian Moghayer, S., Arto, I., Belete, G. F., Belete, G. F., Dhavala, K., Hasselmann, K., Ivanova, O., Kovalevsky, D. V., Niamir, L., Voinov, A. & Voinov, A. A., 2014, EU FP7 COMPLEX. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
30 Downloads (Pure)

Fit-for-purpose land administration : open access e-book

Enemark, S., Bell, K. C., Lemmen, C. H. J. & McLaren, R., 2014, Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG). 44 p. (FIG-Publication; vol. 60)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : Advies evaluatie 2007 t/m 2012 en rapportage 2013 van de Auditcommissie : open access e-book

Verheijen, L. H. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Vuursten de Vries, J. J., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2014, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2796-83)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2013

Verheijen, L. H. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2014, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2928-22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen : advies over reikwijdte en detailniveau

Bergsma, G. C., Hack, H. R. G. K., van Heijningen, F. D., Kops, J. A. A. M., Lembrechts, J., Passchier, W. F., Smetsers, R. C. G. M. & van der Zoeten, G., 2014, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Spatial planning and monitoring of landscape interventions : maps to link people with their landscapes : a users' guide

Willemen, L., Kozar, R., Desalegn, A. & Buck, L. E., 2014, Washington: EcoAgriculture Partners. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen; Advies van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014 : open access e-book

de Graeff, J. J., de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Hoekstra, P., van der Winden, J. & Harkema, S. J., 2015, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 24 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3047)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Nationaal uitvoeringsprogramma voor het langetermijnbeheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen : toetsingsadvies over het ontwerpprogramma : open access e-book

Bergsma, G. C., Hack, H. R. G. K., Kops, J. A. A. M., Lembrachts, J., Passchier, W. F., Smetsers, R. C. G. M., van der Vlist, J. H. & van der Zoeten, G., 2015, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 13 p. (MER Milieu-Effectrapportage; no. 2842)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report on integration of climate scenarios in the modeling system

Kovalevsky, D. V., Arto, I., Dhavala, K., Filatova, T., Hasselmann, K., Moghayer, S. M., Niamir, L. & Voinov, A., 2015, University of Twente. 24 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

File
16 Downloads (Pure)

Structuurvisie Ondergrond : Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport : open access e-book

Bremmer, J. M., Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Huizer, J. A., Leerdam, A., Soppe, M. A. A., Verheijen, L. H. J., Witjes, G. J. & van der Zoeten, G., 2015, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 2907-25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2016

Big Data Masterclass and DataCamp 2015

Daas, P., Braaksma, B., Aly, R., Engelhardt, Y., Hiemstra, D. & Zurita-Milla, R., 2016, Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek. 36 p.

Research output: Book/ReportReportOther research output

Open Access
29 Downloads (Pure)

Earth surface geochemistry and mineralogy : processes, hazards, soils and resources

Calvin, W. M., Ben-Dor, E., Bishop, J., Boardman, J., Clark, R. N., Cudahy, T., Ehlmann, B. L., Green, R. O., Hubbard, B., Kokaly, R., Mars, J., Mustard, J. F., Okin, G., Ong, C., de Souza Filho, R., van der Meer, F. & Vane, G., 2016, Los Angeles: National Aeronautics and Space Administration (NASA). 19 p. (NASA decadel survey white paper)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie verwerking productiewater Schoonebeek : advies over het eindrapport alternatievenafweging

Brolsma, M. J., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Leerdam, A., Pluijm, J. L. P. M., Smal, W. & van der Zoeten, G., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 12 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3093)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie verwerking productiewater Schoonebeek : advies over het tussenrapport alternatievenafweging : open access e-book

Brolsma, M. J., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Leerdam, A., Pluijm, J. L. P. M., Smal, W. & van der Zoeten, G., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 9 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3093)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Gaswinning bij Ternaard : advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

de Boer, P. L., Everts, F. H., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Hemker, C. J., Lembrechts, J. & van der Winden, J., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 15 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3152)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen : advies audit commissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2015 : open access e-book

de Boer, P. L., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Hoekstra, P. & van der Winden, J., 2016, Utrecht: Commissie voor de milieueffectrapportage (MER. 24 p. (MER Milieu - Effectrapportage; no. 3110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
2017

Monitoring van aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen; Advies Auditcommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2016 : open access e-book

de Boer, P., Essink, K., Everts, F. H., Freriks, A., de Graeff, J. J., Hack, H. R. G. K., Harkema, S., Hemker, S., Hoekstra, P., Stein, P. & Van der Winden, J., 2017, Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Structuurvisie ondergrond : toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop : open access e-book

Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Meeuwsen, R., Huizer, J. A., Leerdam, A., Smit, C. T., Soppe, M. A. A. & de Zoeten, G., 2017, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 10 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 2907)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Structuurvisie ondergrond : voorlopig toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book

Brolsma, M. J., Fens, T., Hack, H. R. G. K., Harkema, S. J., Hemker, C. J., Huizer, J. A., van Leerdam, A., Smit, C. T., Soppe, M. A. A. & de Zoeten, G., 2017, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 15 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 2907)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Structuurvisie schaliegaswinning : toetsingsadvies over het milieueffectrapport : open access e-book

Hack, H. R. G. K., Huizer, J. A., Meeuwsen, R., Smit, C. T., Soppe, M. A. A., van der Spek, K. A. A., Vogel, R. L. & de Zoeten, G., 2017, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 11 p. (MER Milieu - Effectrapportage 2888)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Uitvoeringsplan : agenda2020

Bogaard, P. J. F. (ed.), Andriessen, P., van Bracht, M., Bertotti, G., Comans, R., Cammeraat, E., Fokkema, J., Ganssen, G., Geerken, B., Herber, R., Hoekstra, P., Kalbitz, K., van der Meer, F., Middelburg, J., Steenbruggen, A., van Tienderen, P. & Veldkamp, T., 2017, Utrecht: Geologische Dienst van Nederland. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
13 Downloads (Pure)
2018

Earth observations in support of global water quality monitoring

Greb, S. (ed.), Dekker, A. G. (ed.), Binding, C. (ed.), Bernard, S., Binding, C., Brockmann, C., Dekker, A. G., DiGiacomo, P., Greb, S., Griffith, D., Groom, S., Hestir, E., Hunter, P., Kutser, T., Mannaerts, C. M., Matthews, M., Odermatt, D., Robertson Lain, L., Schaeffer, B., Simis, S. & 5 others, Spyrakos, E., Stumpf, R. P., Tyler, A., Urquhart, E. A. & Wang, M., 2018, Dartmouth: International Ocean-Colour Coordinating Group. 132 p. (Reports and Monographs of the International Ocean Colour Coordinating Group; no. 17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3342

Van der Boom, P., Brinkmann, A. J. F., Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., Slijpen, C. P., Vogel, R. L. & Wagenmakers, A., 2018, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 11 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 3342)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
7 Downloads (Pure)

IPBES (2018): Summary for policymakers of the assessment report on land degradation and restoration of the Intergovernmental Science- Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services

Scholes, R. J. (ed.), Montanarella, L. (ed.), Brainich, E. (ed.), Brainich, E. (ed.), Barger, N. (ed.), ten Brink, B. (ed.), Cantele, M. (ed.), Erasmus, B. (ed.), Fisher, J. (ed.), Gardner, T. (ed.), Holland, T. G. (ed.), Kohler, F. (ed.), Kotiaho, S. (ed.), von Maltitz, G. (ed.), Nangendo, G. (ed.), Pandit, R. (ed.), Parrotta, J. (ed.), Potts, M. D. (ed.), Prince, S. (ed.), Sankaran, M. (ed.) & 1 others, Willemen, L. (ed.), 2018, Bonn, Germany: Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leidingverlegging aanleg A15 (project ViA15) : Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., van Londen, H., Wagenmakers, A. & Wymenga, E., 11 Jun 2018, Utrecht: Commissie voor de Millieueffectrapportage (MER). 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen: Advies Auditcommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2017

Translated title of the contribution: Monitoring of gas exploration under the Wadden Sea from the locations Moddergat, Lauwersoog and vierhuizen: Advice Audit Committee on the year 2017Hack, H. R. G. K., De Boer, P., Van Dalsen, J., Essink, K., Freriks, A., De Graeff, J. J., Harkema, S., Hoekstra, P., Stein, A. & Van der Winden, J., 11 Dec 2018, Utrecht: MER; Commissie voor de millieueffectrapportage; Commission for Environmental Impact Assessment. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
15 Downloads (Pure)

Upgrading Spatial Cadastres in Australia and New Zealand: Functions, Benefits & Optimal Spatial Uncertainty

Grant, D. B., McCamley, G., Mitchell, D., Enemark, S. & Zevenbergen, J. A., Aug 2018, RMIT University. 119 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

Bestemmingsplan Energielandgoed Wells Meer, gemeente Bergen (L); Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 3392

Van der Boom, P., Brinkmann, A. J. F., Hack, H. R. G. K., Linse, C. A., Slijpen, C. P., Vogel, R. L. & Wagenmakers, A., 2019, Utrecht: Commissie voor de Milieu Effect Reportage (MER). 13 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 3392)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
8 Downloads (Pure)

Designing and Implementing a Pro-Poor Land Recordation System

Hendriks, B., Antonio, D., Bennett, R., du Plessis, J., Gitau, J., Porokwa, S., van Asperen, P. C. M. & Zevenbergen, J. A., 2019, HS/042/19E ed. Nairobi: UN Habitat. 59 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
11 Downloads (Pure)

Hackathon Report: House of Apps: Create great apps for citizens

Lemmens, R. L. G. (ed.) & Antoniou, V. (ed.), 2019, Citizen Science COST Action CA15212. 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
29 Downloads (Pure)

ICA Presidential Report 2015-2019

Kraak, M. J., 2019, International Cartographic Association. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
4 Downloads (Pure)

Machine Learning for Disaster Risk Management

Deparday, V., Gevaert, C. M., Molinario, G., Soden, R. & Balog-Way, S., 16 Jan 2019, World Bank. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
44 Downloads (Pure)

Rotterdam CCUS Project (Porthos); Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Translated title of the contribution: Rotterdam CCUS Project (Porthos); Advice on scope and detail of environmental impact assessmentHack, H. R. G. K., Geerts, R., Goetheer, E. L. V., Siedsma, J., van der Valk, B., Vogel, R. L., Webers, H. & de Zoeten, G., 2 May 2019, Utrecht: Commissie voor de Millieueffectrapportage (MER). 19 p. (MER Milieu - Effectrapportage; vol. 3338)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
File
25 Downloads (Pure)
Open Access
File
3 Downloads (Pure)
Open Access