Corus Research Award

    Prize: Honorary award

    Degree of recognitionInternational
    Granting OrganisationsKoninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen