Simon Stevin Gezel Award

Prize

Description

De titel Simon Stevin Gezel is een eretitel die het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) sinds 2005 verleent aan zeer veelbelovende jonge onderzoekers die het jaar daarvoor gepromoveerd zijn op een TTW-project. Deelname is alleen op voordracht van de projectleider. Deze moet aannemelijk maken dat de kandidaat een excellent onderzoeker is die met succes werkt aan de valorisatie van de onderzoeksresultaten.
OrganisationsNWO Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Prize

eventSTW Jaarcongres 2010
locationNieuwegein, Netherlands
Period7 Oct 2010 → 7 Oct 2010

Fingerprint

Simon Stevin