Simon Stevin Meester 1998

    Prize

    Description

    Prof.dr.ir. David Reinhoudt is een stuwende kracht in Nederland op het gebied van de supramoleculaire chemie. Dit is de chemie van grote en complexe moleculen, zoals kroonethers, calixarenen en cyclodextranen, en de interacties die deze moleculen onderling en met andere verbindingen kunnen aangaan.
    Degree of recognitionNational
    Granting OrganisationsNWO Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)