Simon Stevin Meester

Prize

Description

Het gedrag van rivier- en zeewater
Prof.dr. Suzanne Hulscher en haar onder-
zoeksteam ontrafelen hoe water zich gedraagt
in onze rivieren en langs onze kust. Hulscher verwacht dat Nederland de komende jaren flinke stappen maakt in de kennis van rivieren en hoe we het water sneller kunnen afvoeren. Dat is ook hard nodig, omdat Nederland zich de afgelopen decennia regelmatig liet verrassen door (bijna-)
overstromingen – en omdat we in de toekomst vaker hoge waterstanden mogen verwachten.

Hulscher onderzoekt ook de gevolgen van menselijk ingrijpen. Samen met haar onder-
zoeksteam bekijkt ze bijvoorbeeld hoe je een uiterwaard duurzaam inricht of hoe nevengeulen zich ontwikkelen nadat je ze aanlegt. Een andere vraag is hoe de zeebodem verandert door zand-
winning op zee, en welke gevolgen dat heeft voor de bescherming van onze kust.
Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsNWO Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

    Fingerprint