Simon Stevin Meester

Prize: Honorary award

Description

Het bestuur van STW prijst Bram Nauta om zijn baanbrekende ont-
werpen van Integrated Circuits (chips). Zo gaan mobieltjes dankzij zijn ontwerpen zuiniger met energie om, is het signaal beter en de hoeveelheid datatransport groter. De naar hem vernoemde Nauta-schakeling – een snelle elektronische schakeling die hij voor zich zag toen hij aan het zwemmen was – kwam begin deze eeuw terecht in mobieltjes, televisies en andere elektro-
nica. Recent heeft hij baanbrekend werk verricht in ruisonderdrukking bij mobiele antennes, dat zijn toepassing zal vinden in de volgende generatie mobieltjes (5G).
Degree of recognitionNational
OrganisationsNWO Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)

Fingerprint

electronic circuits