A time allocation model analysed and discussed

Mariëtte Kraan, Mariëtte Kraan

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

36 Downloads (Pure)

Abstract

Deze paper ontwikkelt en bediscussieerd een model voor allocatie de van tijd aan binnenshuis en buitenshuis activiteiten, inclusief het gegenereerde verkeer. Het model gebruikt nuts maximalisatie technieken, waarbij het nut afhangt van het type, de duur, locatie en frequentie van de activiteiten. De complexiteit van het ontwikkelde model en problemen rond de parameterschatting hebben geleid tot een simplificatie van het model. Dit versimpelde model beschouwd slechts activiteiten-categorie en de afhankelijkheid van de afstand is afgezwakt. We beschouwen twee manieren om de nutsfunctie te definiëren en deze worden met elkaar vergeleken. Voor beide model technieken onderzoeken we de gevolgen van verandering van exogene variabelen. Bijvoorbeeld door het totale tijdbudget te verhogen als gevolg van kortere werkweken. Ook de invloed van een grotere gemiddelde snelheid wordt onderzocht. Tot slot wordt de bruikbaarheid van beide versimpelde modeltechnieken besproken.
Original languageUndefined
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995: Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek, 23-24 November 1995, Rotterdam
EditorsH.J. Meurs, E.J. Verroen
Place of PublicationDelft, CVS
Pages765-786
Number of pages22
Publication statusPublished - 13 Feb 1995
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 1995: Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek - Rotterdam, Netherlands
Duration: 23 Nov 199524 Nov 1995

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 1995
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityRotterdam
Period23/11/9524/11/95

Keywords

  • METIS-125169
  • IR-102129

Cite this