Alcoholintoxicaties bij jongeren in Nederland: een onderzoek bij kinderafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen: Cijfers van 2007, 2008. 2009 en 2010

Nico van der Lely, Wim van Dalen, Joris van Hoof, Rob Rodrigues Pereira

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  25 Downloads (Pure)

  Abstract

  Doel: Dit rapport is een weergave van het onderzoek naar het aantal gevallen van alcoholintoxicaties onder minderjarige jongeren in Nederlandse ziekenhuizen. Ook een aantal kenmerken van deze jongeren wordt beschreven. Het onderzoek richt zich daarnaast ook op het inventariseren van drinkpatronen en intoxicatie-eigenschappen. In dit rapport worden de resultaten van 2007, 2008, 2009 en 2010 gerapporteerd en met elkaar vergeleken.

  Methode van Onderzoek: De onderzoeksgegevens zijn verzameld middels het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) waarin 92% van de algemene kinderartsen en 83% van de academische kinderartsen participeren.

  Resultaten: In 2007 tot en met 2010 zijn in totaal 1818 jongeren met een alcohol-gerelateerd probleem door kinderartsen behandeld in een ziekenhuis. De opgenomen jongeren komen uit heel Nederland. Jongeren die met een alcohol-gerelateerd probleem in een ziekenhuis worden behandeld (er is dan bijna altijd spraken van een alcoholvergiftiging) zijn geen „probleemjongeren‟, maar zijn een afspiegeling van de gemiddelde Nederlandse jongeren. Het zijn even vaak (ongeveer) jongens als meisjes, in leeftijd variërend van 11 tot en met 17 jaar. Gemiddeld zijn ze iets ouder dan 15 jaar. Alcohol wordt meestal verkregen via vrienden; in een derde van de gevallen is dit gebeurd via een commerciële verstrekker (horeca, supermarkt, slijterij).

  Het alcoholpromillage van de opgenomen jongeren is gemiddeld 1,8‰. De meeste jongeren die in het ziekenhuis komen zijn buiten bewustzijn (zogenoemde „alcoholcoma‟), gemiddeld voor ongeveer 3 uur, oplopend tot gevallen van 48 uur. Ongeveer 10% van de jongeren wordt op de Intensive care behandeld, de overigen op een reguliere afdeling. Het is veelal noodzakelijk om 1 of meer dagen in het ziekenhuis te blijven. Bij ruim 85% van de jongeren wordt een infuus aangelegd.

  Conclusie: Het aantal jongeren dat met een alcoholintoxicatie of alcoholvergiftiging door een kinderarts in een ziekenhuis is behandeld stijgt nog steeds. In 2007 zijn er 297 intoxicaties gemeld, in 2008 waren dat er 337, in 2009 betrof het 500 kinderen en in 2010 is het aantal meldingen opnieuw gestegen tot 684. Dit een stijging van 37% t.o.v. 2009. Deze aantallen zijn een onderschatting van het werkelijke aantal alcoholintoxicaties bij jongeren omdat niet alle gevallen in het onderzoek worden betrokken. Jongeren die buiten het ziekenhuis door een huisarts worden behandeld of in het ziekenhuis door een reguliere arts worden niet meegeteld.
  Original languageDutch
  Place of PublicationUtrecht, Enschede
  PublisherSTAP & Universiteit Twente
  Number of pages18
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this