Behoeften, gebruik en effectiviteit van rouwzorg na een overlijden van een dierbare door een verkeersongeval

Translated title of the contribution: Needs, use and effectiveness of bereavement care after the death of a loved one due to a traffic accident

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

Introductie
Wereldwijd is een overlijden door een verkeersongeval de meest voorkomende oorzaak van een onnatuurlijk overlijden. Na een onnatuurlijk overlijden van een dierbare loopt circa de helft het risico op het ontwikkelen van psychische klachten, waarbij persisterende-rouwklachten het vaakst voorkomen. Kennis over zorgbehoeften en zorggebruik van nabestaanden na een onnatuurlijk overlijden is zeer beperkt. Door de COVID-19 pandemie is het aanbod van online hulp toegenomen. Echter is nog onvoldoende duidelijk in hoeverre online hulp aansluit bij zorgbehoeften van nabestaanden met hoge rouwklachten. Ook is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit van het bieden van richtlijnbehandeling van rouwklachten via het internet. In deze lezing worden resultaten van het TrafVic-project gepresenteerd waarin is onderzocht wat (online) zorgbehoeften en -gebruik is van nabestaanden na een verkeersongeval. Ook is onderzocht in hoeverre een online rouw-specifieke CGT bijdraagt aan afname van rouw-gerelateerde klachten t.o.v. een wachtgroep.
Materiaal en Methodes
Zorgbehoeften en -gebruik zijn online uitgevraagd bij 273 volwassen die een dierbare zijn verloren door een verkeersongeval. Percentages zijn weergegeven voor databeschrijving. Veertig nabestaanden met klinisch relevante persisterende rouw, posttraumatische stress en/of depressieklachten zijn gerandomiseerd naar een online CGT (n=19) met online begeleiding van een therapeut of wachtlijstgroep (n=21). Voorafgaand, direct na afloop of 8 weken na therapie of wachten zijn online vragenlijsten afgenomen voor het meten van de ernst van psychische klachten. Multilevel-analyses zijn gebruikt voor data-analyse.
Resultaten
Circa de helft van de 273 nabestaanden rapporteerde gemiddeld vijf jaar na het overlijden klinisch relevante persisterende-rouwklachten. Twee op de drie gaf aan gebruikt te hebben gemaakt van nazorg met betrekking tot het verlies. De meest gebruikte vorm van nazorg met betrekking tot het rouwproces was psychotherapie (55%), gevolgd door farmacotherapie (30%) en het bijwonen van lotgenotenbijeenkomsten (23%). Tevens bleek dat één op de vijf nabestaanden geen enkele vorm van nazorg heeft ontvangen, ondanks dat zij aangaven hieraan behoefte te hebben. Een minderheid (35%) gaf aan open te staan voor online hulp. De uitkomsten van de gerandomiseerde gecontroleerde behandelstudie (RCT) naar de effecten van online CGT, laten zien dat persisterende rouw, posttraumatische stress en/of depressieklachten sterk dalen t.o.v. wachten op een behandeling. Echter was uitval bij online CGT relatief hoog (42%)2.
Discussie en conclusie
Alhoewel één op de vijf nabestaanden aangaf behoefte te hebben aan nazorg, bleken zij geen enkele vorm van nazorg te hebben ontvangen. Dat duidt op een behandelkloof die gedicht dient te worden, zodat deze kwetsbare groep nabestaanden de juiste zorg ontvangt. Een manier om deze behandelkloof te dichten is door het bieden van online CGT. De meest nabestaanden bleken niet open te staan voor het ontvangen van online therapie, echter laten de uitkomsten van onze RCT, en die van andere onderzoekers, zien dat online CGT effectief kan zijn in afname van psychische klachten. Online professionele rouwzorg toegankelijker en aantrekkelijker maken voor nabestaanden kan bijdragen aan herstel bij nabestaanden en kan tevens de wachttijden in de GGZ verminderen.

Johannsen, M., Damholdt, M. F., Zachariae, R., Lundorff, M., Farver-Vestergaard, I., & O'Connor, M. (2019). Psychological interventions for grief in adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of affective disorders, 253, 69–86. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.04.065
Lenferink, L. I. M., de Keijser, J., Eisma, M. C., Smid, G. E., & Boelen, P. A. (2021). Treatment gap in bereavement care: (online) bereavement support needs and use after traumatic loss. Clinical Psychology & Psychotherapy, 28(4), 907–916. https://doi.org/10.1002/cpp.2544
Lenferink, L. I. M., Eisma, M. C., Buiter, M., de Keijser, J., & Boelen, P. A. (preprint). Online cognitive behavioral therapy for prolonged grief after traumatic loss: A randomized waitlist-controlled trial. DOI: 10.13140/RG.2.2.30692.04480
Wagner, B., Rosenberg, N., Hofmann, L., & Maass, U. (2020). Web-Based Bereavement Care: A Systematic Review and Meta-Analysis. Frontiers in psychiatry, 11, 525. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00525
Translated title of the contributionNeeds, use and effectiveness of bereavement care after the death of a loved one due to a traffic accident
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2 Nov 2023
EventVGCt najaarscongres: The Truth Is Out There - Veldhoven, Netherlands
Duration: 1 Nov 20233 Nov 2023
https://vgctnajaarscongres.nl/

Conference

ConferenceVGCt najaarscongres
Country/TerritoryNetherlands
CityVeldhoven
Period1/11/233/11/23
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Needs, use and effectiveness of bereavement care after the death of a loved one due to a traffic accident'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this