Bemiddeling in strafzaken in Maastricht II. Onderzoek naar de samenhang tussen bemiddeling en recidive

Jacques Claessen, Gwenny Zeles, Sven Zebel, Hans Nelen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

Voorkomen moet worden dat betere theorieën slechte(re) praktijken voortbrengen; herstelrecht zou niet met méér recidive moeten samengaan dan strafrecht. Vanuit die gedachte is empirisch onderzoek verricht naar de recidive van daders na hun deelname aan bemiddeling in strafzaken in Maastricht. In deze bijdrage worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat daders met wie is bemiddeld, significant minder recidiveren dan daders die in het reguliere strafrechtelijke afdoeningstraject terecht zijn gekomen. De onderzoeksresultaten brengen de onderschrijving van de hypothese dat bemiddeling een gunstige invloed kan hebben op de recidive van deelnemende daders een stukje dichterbij.
Original languageDutch
Pages (from-to)2015-2025
JournalNederlands juristenblad
Issue number29
Publication statusPublished - 2015

Keywords

  • METIS-315721
  • IR-99383

Cite this