Betere bereikbaarheid, meer criminaliteit? Literatuurstudie en case studie naar de relatie tussen infrastructuurkenmerken, bereikbaarheid en criminaliteit

Guido Nijenhuis, Karst Teunis Geurs, L. Montoya

  Research output: Contribution to conferencePaper

  681 Downloads (Pure)

  Abstract

  Deze paper beschrijft een literatuurstudie naar de relatie tussen infrastructuurkenmerken, bereikbaarheid en criminaliteit. Uit de literatuurstudie blijkt dat er in de afgelopen decennia in het buitenland veel onderzoek is gedaan naar de invloed van de gebouwde omgeving op criminaliteit, maar deze komen niet tot eenduidige resultaten. De literatuur kent verschillende theoretische stromingen met verschillende interpretaties van de relatie tussen infrastructuurkenmerken en criminaliteit. Empirische studies komen ook niet tot een eenduidig verband. Sommige studies vonden een positief verband tussen bereikbaarheid en criminaliteit: gebieden met een hoge mate van bereikbaarheid (doorgaande wegen, veel afslagen) zouden een verhoogde kans op inbraken en andere criminele activiteiten laten zien. Andere studies laten juist zien dat een lage mate van bereikbaarheid (doodlopende straten, cul-de-sac, etc.) leidt tot een hogere kans op criminaliteit. Dit kan deels worden verklaar door beperkingen in de gebruikte onderzoeksmethode. In veel studies is alleen gekeken naar het verband tussen ruimtelijke en infrastructurele kenmerken en criminaliteit en is geen aandacht besteed aan sociaaleconomische verschillen tussen wijken. Een belangrijke beperking in bestaande studies is verder dat geen longitudinale analyses beschikbaar zijn: er wordt niet gekeken naar veranderingen in misdaadpatroon als gevolg van een verandering in ruimtelijke of infrastructurele kenmerken, zoals aanleg van een metrolijn. Tenslotte zijn de studies die tot dusver zijn uitgevoerd zijn veelal gebaseerd op data uit Amerika of het Verenigd Koninkrijk. De resultaten van deze studies zijn niet zo maar overdraagbaar naar de Nederlandse context. Een grondig Nederlands onderzoek naar verklaringen voor crimineel gedrag is nog niet uitgevoerd. Deze paper beschrijft eerste resultaten van een case studie in Enschede, waarbij verbanden zijn gezocht tussen een aantal fysieke kenmerken en de locaties van inbraken. De kans op inbraak blijkt hoger te zijn bij woningen nabij hoofdwegen, kruisingen van wegen en treinstations. Daarnaast geven we een voorzet voor vervolgonderzoek.
  Original languageUndefined
  Pagescvs11_092
  Number of pages15
  Publication statusPublished - Nov 2011
  EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2011: Ruimte voor Excellentie - Antwerp, Belgium
  Duration: 24 Nov 201125 Nov 2011
  https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2011

  Workshop

  WorkshopColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2011
  Abbreviated titleCVS
  Country/TerritoryBelgium
  CityAntwerp
  Period24/11/1125/11/11
  Internet address

  Keywords

  • transport planning
  • urban design
  • Crime prevention
  • IR-79945
  • EWI-21686

  Cite this