Tussen voorschrift en autonomie: het organiseren van attractief beroepsonderwijs

Translated title of the contribution: Between regulation and autonomy: organizing attractive vocational education and training

L. Nieuwenhuis, R. Mulder, M. Jellema, H. van Berkel

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  45 Downloads (Pure)

  Abstract

  Deze bijdrage handelt over een evaluatiestudie naar de impact van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) op kwaliteitsaspecten van aanbod en examens in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE).
  Als criterium voor kwaliteit is gekozen voor attractiviteit van beroepsonderwijs: de mate waarin de BVE erin slaagt om deelnemers te motiveren voor en voor te bereiden op een leven lang leren, gericht op het verkrijgen en behouden van werk. Interne en externe consistentie van opleidingsprogramma’s worden gehanteerd als intermediaire criteria.
  De relatie tussen wetgeving en primair onderwijsleerproces verloopt trapsgewijs: processen op institutioneel niveau en op organisatieniveau hebben een eigenstandige invloed. Aan de hand van twee aspecten wordt de relatie tussen wetgeving en attractiviteit geïllustreerd: de inrichting van examinering en
  toetsing en van de beroepspraktijkvorming. Geconcludeerd wordt dat de sector “onderweg” is, maar dat de actuele kwaliteit nog veel te wensen overlaat. Meer wettelijke voorschriften zijn waarschijnlijk contraproductief: uitdagend onderwijsbeleid zal vooral moeten bestaan uit globale voorschriften en een continue dialoog tussen uitvoerders en beleidsmatige en institutionele belanghebbenden.
  Translated title of the contributionBetween regulation and autonomy: organizing attractive vocational education and training
  Original languageDutch
  Pages (from-to)412-424
  JournalPedagogische studiën
  Volume78
  Issue number6
  Publication statusPublished - 2001

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Between regulation and autonomy: organizing attractive vocational education and training'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this