Blended lifestyle coaching voor mensen met diabetes type 2 in de tweede lijn: Haalbaarheidsstudie naar CooL+Diameter

Translated title of the contribution: Blended lifestyle coaching for people with type 2 diabetes in secondary care: Feasibility study into CooL+Diameter

Carine Gotink*, Eclaire Antoinette Gonnelien Hietbrink, Annemieke Konijnendijk, Anouk Middelweerd (Contributor), Gozewijn Dirk Laverman (Contributor)

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferenceAbstractAcademic

3 Downloads (Pure)

Abstract

Doelstelling
Leefstijlaanpassingen zijn belangrijk in de behandeling van diabetes type 2 (DT2). Begin 2022 is gestart met de tweejarige gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Coaching op Leefstijl (CooL) in ZGT om mensen met DT2 te begeleiden naar een betere leefstijl. eHealth kan een ondersteunende rol hebben in dit traject. Echter, er is nog weinig bekend over het gebruik van eHealth in combinatie met een GLI. Sinds januari 2022 kunnen patiënten met DT2 deelnemen aan het CooL-programma en gebruiken zij de eerste zes maanden daarnaast de Diameter (CooL+Diameter). De Diameter is een app die ondersteunt bij dagelijkse leefstijlmonitoring (glucose, voeding en beweging) en digitaal coacht als aanvulling op het CooL-programma. Het doel van deze studie was om de haalbaarheid en effecten van dit nieuwe zorgconcept in de ziekenhuissetting te exploreren vanuit het perspectief van de patiënt en de betrokken zorgverleners.

Methode
Deze studie heeft een mixed-method prospectief longitudinaal design. Allereerst zijn semigestructureerde interviews met 5 patiënten en 8 zorgprofessionals gehouden drie maanden na de start van de interventie. Daarnaast werden glucoseregulatie (o.a. Time in Range, Hba1c), lichaamssamenstelling (o.a. BMI), beweging, voedingsinname en kwaliteit van leven gemeten op baseline, drie en zes maanden van 5 patiënten na start van de interventies.

Resultaten
De eerste resultaten laten een hoofdzakelijk positief beeld zien ten aanzien van de haalbaarheid. Patiënten en professionals zagen voornamelijk meerwaarde in het monitoren van glucosewaarden en leefstijl en het bespreken van deze metingen met de leefstijlcoach. Het grootste punt van kritiek was dat de coaching elementen in de Diameter nog onvoldoende aansluiten bij de inhoud van het CooL-programma. De analyse van de kwantitatieve data volgt in juli 2022.

Conclusie
De eerste bevindingen geven concrete aangrijpingspunten voor het verbeteren van zowel de interventies, de integratie van beide interventies als de implementatie in de ziekenhuissetting. Naar verwachting zijn de resultaten van CooL+Diameter ten aanzien van de eerste effecten op patiëntuitkomsten in oktober bekend en kunnen op de wetenschapsdag conclusies over dit onderzoeksdeel gepresenteerd worden.
Translated title of the contributionBlended lifestyle coaching for people with type 2 diabetes in secondary care: Feasibility study into CooL+Diameter
Original languageDutch
Pages19-19
Number of pages1
Publication statusPublished - Oct 2022
EventZGT Wetenschapsdag 2022 - ZGT Hospital , Almelo, Netherlands
Duration: 5 Oct 20225 Oct 2022
https://www.zgt.nl/aandoening-en-behandeling/onze-specialismen/wetenschap/zgt-wetenschapsdag/

Conference

ConferenceZGT Wetenschapsdag 2022
Country/TerritoryNetherlands
CityAlmelo
Period5/10/225/10/22
Internet address

Keywords

  • lifestyle intervention
  • coaching
  • monitoring
  • type 2 diabetes
  • eHealth

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Blended lifestyle coaching for people with type 2 diabetes in secondary care: Feasibility study into CooL+Diameter'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this