Bouwen op informatie- en communicatietechnologie: randvoorwaarden voor het gebruik van ICT in bouwprojecten

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

In bouwprojecten wordt door verschillende partijen samengewerkt om een object tot stand te brengen. Informatie-uitwisseling en communicatie tussen deze partijen spelen dan ook een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat projectmanagers informatie-uitwisseling en communicatie als één van de grootste knelpunten in bouwprojecten ervaren. Door de ontwikkelingen op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) ontstaan echter nieuwe mogelijkheden om informatie-uitwisseling en communicatie tussen partijen effectiever en efficiënter te laten verlopen. Binnen de bouwsector wordt daarentegen nog maar relatief weinig gebruik gemaakt van ICT. De onderzoeksvraag die in dit artikel centraal staat, luidt dan ook: onder welke randvoorwaarden zijn ICT-hulpmiddelen geschikt om informatie-uitwisseling en communicatie in bouwprojecten te ondersteunen? De aandacht is hierbij gericht op zowel informatie en communicatie binnen de opdrachtgevende organisatie (tussen het projectteam en de projectmanager2), als tussen de aannemer en de projectmanager van de opdrachtgever. De nadruk ligt op de uitvoeringsfase van bouwprojecten. In dit artikel wordt eerst een theoretisch kader geconstrueerd waarin de dynamiek achter informatie en communicatie in bouwprojecten inzichtelijk wordt gemaakt. Vervolgens wordt dit kader empirisch getest door middel van twee gevalstudies en een validerende groepssessie. Deze confrontatie van theorie en empirie verschaft tenslotte inzicht in de randvoorwaarden voor het gebruik van ICT-systemen in bouwprojecten.
Original languageUndefined
Pages (from-to)87-96
JournalBedrijfskunde
Volume74
Issue number3
Publication statusPublished - 2002

Keywords

  • IR-60448
  • METIS-206377

Cite this