Bruggen slaan tussen beleid, praktijk en wetenschap in curriculumontwikkeling en onderzoek

Jan van den Akker, Wilmad Kuiper, N.M. Nieveen

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)
225 Downloads (Pure)

Abstract

Curriculumontwikkeling is in principe gebaat bij kennis uit onderzoek, maar aan de onderzoeksmatige onderbouwing van curriculumbeleid valt nog veel te verbeteren. Sociaal-politieke en pragmatische argumenten domineren vaak de besluitvorming. In dit artikel wordt een pleidooi gevoerd voor het adequaat benutten van onderzoek binnen een integrale benadering van curriculumontwikkeling. Daartoe worden drie luiken geïntroduceerd. Het uiteindelijke ontwikkelwerk (tweede luik) wordt vooraf gegaan door monitoring en (trend)analyse van informatie uit onderwijspraktijk, wetenschap en samenleving. Bevindingen daaruit leiden via debat en overleg tot verbeter- en innovatieprojecten (tweede luik). Door bij dat overleg en debat relevante ketenpartners te betrekken wordt tevens een basis gelegd voor implementatie en opschaling van die projecten (derde luik). Tijdens het tweede luik wordt via een cyclisch proces van analyse, ontwerp en evaluatie de kwaliteit van de curriculuminnovatie geoptimaliseerd en wordt bewijs verzameld voor de kwaliteit ervan.
Original languageDutch
Pages (from-to)399-410
JournalPedagogische studiën
Volume89
Issue number6
Publication statusPublished - 2012

Keywords

  • METIS-294641
  • IR-84299

Cite this