Burgerinitiatieven en de bescheiden overheid

Mirjan Oude Vrielink, Imrat Verhoeven

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

360 Downloads (Pure)

Abstract

We zien het in grootstedelijke achterstandswijken. Turks-Nederlandse dames besluiten om vrouwen bij elkaar te brengen en afleiding te bieden van hun dagelijkse problemen. Een groep vrouwen zet in een leegstaand pand van de woningcorporatie een ruilwinkel op. Een paar vaders en moeders knappen samen een speeltuin in de buurt op. Een Marokkaans-Nederlandse vrouw begint een huiswerkbegeleidingsklas om kinderen met taalachterstanden beter voor te bereiden op de Cito-toets en er toe bij te dragen dat ze niet steeds gestigmatiseerd worden als ‘allochtonen die niet kunnen leren’. Een Nederlandse man zet in een buurtschool een huiskamerproject op waar bewoners terechtkunnen voor spelletjes maar ook voor persoonlijke begeleiding bij problemen. Het gebeurt ook op het platteland. Om het dorp leefbaar te houden ontwikkelt een dorpsvereniging met steun van de kerk een klein wijkje met starterswoningen en van de winst wordt onder andere een windmolen geplaatst voor eigen energievoorziening en wordt de dorpsschool opgeknapt.
Original languageDutch
Pages (from-to)377-387
JournalB en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij
Volume38
Issue number4
Publication statusPublished - 2011

Cite this