Busbehoefte op basis van OV-chipkaartdata

M.W. Smit, K.M. van Zuilekom, C. Doeser

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

76 Downloads (Pure)

Abstract

De invoering van de OV-chipkaart heeft geleid tot een nauwkeurig inzicht in het reisgedrag van reizigers. Hoewel niet alle gegevens beschikbaar zijn om privacy en concurrentie overwegingen, bied de beschikbare informatie veel onderzoeksmogelijkheden. Wanneer het mogelijk is om het verplaatsingsgedrag van busreizigers nauwkeurig te voorspellen met modellen, kunnen vervoerders hier gebruik van maken voor het ontwerpen van hun lijnennet en de dienstregeling. De vraag is of het mogelijk is om met de beschikbare OV-chipkaartdata en andere databronnen het reisgedrag van busreizigers nauwkeurig te beschrijven. Daarnaast is het de vraag hoe generiek dit reisgedrag is. Deze paper gaat in op deze vragen. Met behulp van OV-chipkaartdata en sociaaleconomische en ruimtelijke data is een unimodaal vierstapsmodel ontwikkeld. Er is gebruik gemaakt van OV-chipkaartdata van Breda en Tilburg, beschikbaar gesteld door Veolia Transport. Daarnaast is data van onder andere het CBS en DUO gebruikt. De modellen zijn ontwikkeld voor Breda en vervolgens toegepast op Tilburg om de generaliseerbaarheid van de modellen te testen. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend. De ritproductie en –attractie in Breda bleek heel goed overeen te komen met de werkelijkheid met een R2 van ruim boven de 0,9 voor zowel productie als attractie. Ook de gekalibreerde distributiefunctie geeft een zeer goed resultaat in Breda. De uiteindelijke toedeling van de reizigersdistributie wijkt ongeveer 5% af van de waarnemingen. Ook het toepassen van het Breda model in Tilburg geeft vrij goede resultaten. De ritproductie en –attractie hebben beiden een R2 van ruim boven de 0,9. De resultaten zijn iets minder goed dan bij toepassing in Breda, maar nog altijd behoorlijk goed. Ook toepassing van het distributiemodel geeft een zeer goed resultaat. De toedeling van de reizigersdistributie wijkt ongeveer 12% af van de waarnemingen. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er met de OV-chipkaart data mogelijk is om een vrij nauwkeurig unimodaal model te ontwikkelen. Aangezien in dit onderzoek slechts twee steden zijn beschouwd is verder onderzoek noodzakelijk. Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot een tool waarmee vervoerders inzicht krijgen in het reisgedrag van hun passagiers.
Original languageDutch
Title of host publicationProceedings Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) 2014
Subtitle of host publication20-21 November 2014, Eindhoven
Place of PublicationDelft
PublisherColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS)
Pages1-11
Publication statusPublished - 20 Nov 2014
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2014: Iets met ethiek – dilemma's in de vervoersplanologie - Eindhoven, Netherlands
Duration: 20 Nov 201420 Nov 2015
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2014

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2014
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityEindhoven
Period20/11/1420/11/15
Internet address

Cite this