Cation and anion immobilization through chemical bonding enhancement with fluorides for stable halide perovskite solar cells

Nengxu Li, Shuxia Tao, Yihua Chen, Xiuxiu Niu, Chidozie K. Onwudinanti, Chen Hu, Zhiwen Qiu, Ziqi Xu, Guanhaojie Zheng, Ligang Wang, Yu Zhang, Liang Li, Huifen Liu, Yingzhuo Lun, Jiawang Hong, Xueyun Wang, Yuquan Liu, Haipeng Xie, Yongli Gao, Yang BaiShihe Yang, Geert Brocks, Qi Chen, Huanping Zhou*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

835 Citations (Scopus)
158 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Cation and anion immobilization through chemical bonding enhancement with fluorides for stable halide perovskite solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science