Clockspeed en supply chain management

Hans Voordijk, Bert Meijboom

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

In veel sectoren neemt de snelheid van veranderingen op markten en in bedrijven – de industry clockspeed en de internal clockspeed – toe. In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre de wijze van coördinatie van logistieke ketens in bedrijfstakken met een hoge clockspeed afwijkt van die met een lage clockspeed. Uitgangspunt voor deze analyse is de typologie van Galbraith waarin vier coördinatiemechanismen onderscheiden worden. Deze mechanismen zijn als volgt geoperationaliseerd voor de wijze van coördinatie van logistieke ketens: – slack: het aantal weken dat een eindproduct op voorraad op ligt; – self-contained tasks: de hoeveelheid uitbesteed werk aan derden; – laterale relaties: de frequentie van contacten met de leveranciers en de afnemers; – verticale informatiesystemen: het aantal managementniveaus, het aantal stafleden dat zich bezighoudt met de planning en het aantal planningsniveaus in een organisatie. In het onderzoek zijn zes bedrijven geanalyseerd die actief zijn in verschillende bedrijfstakken. Per bedrijf is ingegaan op het niveau van clockspeed en de gehanteerde coördinatiemechanismen. Voornaamste conclusie is dat in bedrijfstakken met lage clockspeed-niveaus laterale relaties minder relevant zijn en minder activiteiten worden uitbesteed dan in bedrijfstakken met hoge clockspeed-niveaus. Er is geen duidelijk verband geconstateerd tussen het clockspeedniveau en de coördinatiemechanismen slack en vertical information systems.
Original languageEnglish
Pages (from-to)64-73
JournalHolland Management Review
Volume21
Issue number99
Publication statusPublished - 2005

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Clockspeed en supply chain management'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this