Collectieve actie en regionaal verkeers- en vervoersbeleid

Marc Witbreuk

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademicpeer-review

53 Downloads (Pure)

Abstract

De bestuurlijke structuur van Nederland is de laatste jaren een belangrijk onderwerp van discussie. In de paper wordt de theorie van het fiscal federalism gebruikt om de bestuurlijke ontwikkelingen op het gebied van het verkeers- en vervoersbeleid te beschrijven cq. verklaren. Volgens deze theorie, die impliceert, dat de vormgeving van de overheidsstructuur een afgeleide is van haar functie, het verschaffen van publieke voorzieningen, kunnen veranderende omstandigheden tot een verandering van de organisatie leiden. Op het gebied van het verkeer en vervoer is sprake van veranderende omstandigheden. (Vrij willige) samenwerking kan een oplossing bieden voor de druk op de bestaande bestuurlijke structuur. In de paper wordt inzicht gegeven in de variabelen die de kans op totstandkoming en continuering van (vrijwillige) samenwerking beïnvloeden. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de kans op (vrijwillige) samenwerking en daarmee een efficiënte verschaffing en beheer van het verkeersnetwerk te optimaliseren.
Original languageUndefined
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995: Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek
EditorsH.J. Meurs, E.J. Verroen
Pages301-322
Number of pages22
Publication statusPublished - 11 Jan 1995
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 1995: Decentralisatie van beleid: implicaties voor kennis en onderzoek - Rotterdam, Netherlands
Duration: 23 Nov 199524 Nov 1995

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 1995
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryNetherlands
CityRotterdam
Period23/11/9524/11/95

Keywords

  • METIS-125175
  • IR-102128

Cite this