College van beroep studiefinanciering (1997) WSF 10085696, WSF 10174996 (Nieuwe aanvraag, Beleidsregels, Geen plicht tot vaststelling vaste gedragswijze, Hardheidsclausule)

Research output: Memorandum/expositionCase note

40 Downloads (Pure)

Abstract

Eiser verzoekt verweerder om terug te komen van een besluit dat ongeveer zes jaar geleden is genomen. Verweerder wijst dit verzoek af omdat het niet binnen een redelijke termijn is ingediend. Het College overweegt dat verweerder bij toepassing van art. 4:6 lid 2 Awb, een discretionaire bevoegdheid toekomt. 'Niet onredelijk laat' wordt door verweerder ingevuld net binnen een termijn van twee jaar na het bekend worden van de eerdere, inmiddels onaantastbaar geworden beslissing. Dit beleid is niet bekend gemaakt, en evenmin is bekendheid gegeven aan het feit, dat na een aanvankelijk ruimhartiger beleid is besloten tot hantering van de twee-jaarstermijn. Hoewel het de voorkeur verdient dat beleid wordt neergelegd in een beleidsregel, bestaat daartoe geen verplichting. Dit laat onverlet dat het beleid en de toepassing daarvan in ieder geval consistent is en in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel
Original languageUndefined
File no.162
Publication statusPublished - 1997

Publication series

Name
PublisherSdu
No.162
Volume1997
ISSN (Print)1380-7056

Keywords

  • IR-95474

Cite this