Connecting the Dots: Taakgerichte Virtual Reality voor het trainen van situational awareness in mbo-techniekonderwijs

Translated title of the contribution: Connecting the dots: Task-oriented Virtual Reality for the training of situational awareness in secondary vocational engineering education

Research output: Book/ReportReportProfessional

85 Downloads (Pure)

Abstract

(Scroll down for English abstract)

In onze maatschappij is sterke behoefte aan professionals die om kunnen gaan met variaties, onzekerheden en risico's in hun werk. Dat vereist dat ze situaties in hun werk kunnen analyseren en interpreteren en kunnen voorzien hoe de situaties zich mogelijk gaan ontwikkelen. Zulke kennis wordt 'situational awareness' (SA) genoemd. Doel van dit project was om het formele leren op school en het leren door ervaring op de werkplek ter verbinden. Dit werd gedaan door Virtual Reality (VR) technologie te ontwikkelen voor het trainen van SA. De effecten van deze interventies zijn onderzocht in het mbo. Uit het onderzoek blijkt dat SA moeilijk te meten is, maar we zien SA verschillen tussen leerlingen op basis van hun kennis en variaties in complexiteit van de VR-leertaak. Tot slot bleken video’s van de VR bijzonder bruikbaar voor het bediscussiëren van walsstrategieën en de manier waarop de kwaliteit van het walsen verbeterd kon worden.

=============
English abstract:

There is a strong need in our society for professionals who can deal with variations, uncertainties and risks in their work. This requires that they can analyze and interpret situations in their work and foresee how the situations might develop. Such knowledge is called situational awareness (SA). The aim of this project was to link formal learning in school and experiential learning in the workplace. This was done by developing Virtual Reality (VR) technology for the training of SA. The effects of these interventions have been studied in secondary vocational education and training. The research shows that SA is difficult to measure, but we see SA differences among students based on their knowledge and variations in complexity of the VR learning task. Finally, videos of the VR proved particularly useful for discussing rolling strategies and how the quality of rolling could be improved.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Translated title of the contributionConnecting the dots: Task-oriented Virtual Reality for the training of situational awareness in secondary vocational engineering education
Original languageDutch
PublisherNWO NRO
Number of pages73
Publication statusPublished - 2023

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Connecting the dots: Task-oriented Virtual Reality for the training of situational awareness in secondary vocational engineering education'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this