Consensus over postoperatieve leefregels na hartchirurgie: Zoveel mensen, zoveel wensen

Translated title of the contribution: Consensus on postoperative lifestyle regimens after cardiac surgery: Many professionals, many wishes

Nicole Wielens, Kim Roerdink, Frits H.A.F. de Man, Winston Lynch, F.R. Halfwerk*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to conferencePosterAcademic

Abstract

Introductie
Patiënten zien op de verpleegafdeling thoraxchirurgie een scala aan professionals, zoals cardiochirurgen, fysiotherapeuten, cardiologen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Deze studie onderzoekt welke leefregels toegepast worden na een mediane sternotomie in de periode tot 5 weken postoperatief.
Methode
Professionals van het MST Thorax Centrum Twente kregen in een enquête 17 scenario’s voorgelegd met in totaal 45 deelvragen rondom post-operatieve mobilisatie vroeg na de hartoperatie (dag 1, 3 en 5) en na ontslag naar huis (na 1, 3 en 5 weken). Het primaire eindpunt was algemene consensus, het secundaire eindpunt een verschil in consensus tussen de verschillende disciplines. Consensus werd gemeten met de intraclass corelation coefficient (ICC), waarbij een score <0,40 als slecht, 0,40 – 0,59 als matig, 0,60 – 0,74 als goed en >0,75 als excellent werd beschouwd.
Resultaten
50 professionals vulden de enquête in, waarvan 12 verpleegkundigen, 7 fysiotherapeuten, 6 verpleegkundig specialisten, 11 hartchirurgen (in opleiding) en 14 cardiologen. Er was een excellente algemene consensus (ICC = 0,90). Ook binnen de verpleegkundigen en fysiotherapeuten was er sprake van excellente consensus. Onder verpleegkundig specialisten (0,73) en cardiologen (0,63) was dit goed, en hartchirurgen was dit matig (0,57). Grote verschillen zaten in leefregels op dag 3 rondom ligposities, afzetten bij het opstaan en het tillen van boodschappen of stofzuigen.

Conclusie
Algemene consensus over leefregels na hartchirurgie, gemeten met de ICC, was excellent. Tussen professionals was dit matig tot excellent. Op deelvraagniveau is verdere afstemming nodig voor hogere consensus. Toekomstig onderzoek over consensus in andere centra kan de leefregel variatie in kaart brengen.
Translated title of the contributionConsensus on postoperative lifestyle regimens after cardiac surgery: Many professionals, many wishes
Original languageDutch
Publication statusPublished - 18 Mar 2022
EventCongres Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 2022 - Reehorst, Ede, Netherlands
Duration: 18 Mar 202218 Mar 2022

Conference

ConferenceCongres Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 2022
Abbreviated titleCVOI 2022
Country/TerritoryNetherlands
CityEde
Period18/03/2218/03/22

Keywords

  • Questionnaire
  • Interprofessional collaboration
  • Lifestyle coaching

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Consensus on postoperative lifestyle regimens after cardiac surgery: Many professionals, many wishes'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this