De beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het Nederlands hoger onderwijs. Een vervolgonderzoek

Marijk van der Wende, A. Luijten-Lub

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  39 Downloads (Pure)

  Abstract

  Als vervolg op de in 1999 en 2000 gemaakte inventarisaties heeft het Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS) in het voorjaar van 2001 een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de beleidsontwikkeling en implementatie van het bachelor-master systeem in het ederlandse hoger onderwijs. Doel van dit onderzoek is om een dieper en breder inzicht in het proces van beleidsontwikkeling en implementatie te verkrijgen. Hiertoe is een meer uitvoerige vragenlijst ontwikkeld en zijn bovendien ook de HBO instellingen voor het eerst in het onderzoek betrokken. Het onderzoek richt zich op de keuzes die worden gemaakt met betrekking tot de inrichting van het curriculum, de interne en externe factoren die het proces beïnvloeden en de rol van de verschillende actoren hierin. Voorts wordt ingegaan op de verwachte veranderingen die de invoering van het bachelor-master systeem met zich mee zal brengen voor de samenwerking tussen en profilering van instellingen ten opzichte van elkaar. Tenslotte worden de gepercipieerde effecten, op onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de belangrijkste randvoorwaarden en (verwachte) problemen verkend. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een uitgebreide vragenlijst die via het Internet dan wel op papier kon worden beantwoord. Respons is ontvangen van alle universiteiten1 en 25 (46% van de) hogescholen. Voor het HBO vertoont de responsgroep een representatief beeld van de sector voor wat betreft spreiding naar type (mono- of multi-sectoraal en de verschillende specifieke sectoren) en omvang van de instellingen. Naast het invullen van de vragenlijst hebben vele instellingen beleidsdocumenten beschikbaar gesteld die de analyse van gegevens verder hebben verrijkt. De vragenlijsten zijn ingevuld door de persoon die op centraal niveau verantwoordelijk is voor de coördinatie van de invoering bachelor-master.
  Original languageUndefined
  Place of PublicationEnschede
  PublisherCenter for Higher Education Policy Studies (CHEPS)
  Number of pages25
  Publication statusPublished - 2001

  Publication series

  Name
  PublisherCHEPS

  Keywords

  • METIS-205494
  • IR-37726

  Cite this