De competitiviteit van modatliteiten: een Quick Scan methodiek om de modal split van personenvervoer te bepalen.

Daan Mestrum, Bas Tutert, Tom Thomas

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

54 Downloads (Pure)

Abstract

De trend van de afgelopen decennia is dat verkeersmodellen steeds complexer zijn geworden. Deze toegenomen complexiteit brengt diverse nadelen met zich mee en daarom hebben diverse auteurs gesuggereerd om meer gebruik te maken van vuistregels of eenvoudige modellen om in een bepaalde vraagbehoefte te voorzien. Eenvoudigere modellen hebben inmiddels een plaats gekregen in het besluitvormingstraject van hoofdinfrastructuur (Sneller en Beter – Zinvolle effectbepaling). Ze kunnen echter ook worden toegepast in situaties waarbij thans geen verkeersmodel wordt gebruikt of om praktische redenen wordt afgezien van het gebruik van een volledig verkeersmodel. Zo zijn bijvoorbeeld eenvoudige modal split modellen bruikbaar in situaties waarbij varianten unimodaal worden doorgerekend, terwijl er toch behoefte is aan het inschatten van effecten op andere modaliteiten. Vanuit deze gedachte is een Quick Scan methodiek ontwikkeld voor het bepalen van de modal split in het personenverkeer. Er is gekozen voor het opstellen van een aggregaat, empirisch model voor het lokale/regionale niveau. Hiervoor zijn vooral veel en kwalitatief goede data nodig over het verplaatsingsgedrag. Middels een datacontract tussen de Universiteit Twente en de gemeente Amsterdam kon voor de studie gebruik worden gemaakt van Amsterdamse data over de periode 2001-2007 (Perovam). Aan de hand van Perovam, het MON en een uitgebreide literatuurstudie is geanalyseerd welke determinanten een sterke relatie hebben met de modal split en hoe deze relatie er uit ziet. Onderzochte determinanten betreffen kenmerken van herkomst- en bestemmingsgebied, bijvoorbeeld sociaaleconomische karakteristieken en het parkeertarief, en routekarakteristieken, zoals reistijdverhouding en reisafstand. Vervolgens zijn op basis van deze analyses regressiemodellen opgesteld om het auto-, fiets-, en OV-aandeel op een bepaalde herkomst-bestemmingsrelatie op postcodeniveau te bepalen. De regressiemodellen zijn vervolgens gevalideerd met behulp van data over verplaatsingen van/naar/binnen Amsterdam van een eerdere tijdsperiode (1994-2000) en data van andere gemeenten in Nederland (MON). Het blijkt dat de oudere waarnemingen goed overeenkomen met de modelvoorspellingen. Ook blijkt het model goed in staat om de modal split te voorspellen van relaties van/naar/binnen de andere grote steden. Naarmate de gemeentegrootte kleiner wordt, neemt de kwaliteit van de modelvoorspellingen echter af. Daarom zijn aanbevelingen gedaan om het model te verbeteren, teneinde de voorspellingskracht van het model voor kleinere gemeenten te verbeteren.
Original languageDutch
Title of host publicationColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2011: Ruimte voor Excellentie. 24-25 November 2011, Antwerpen. (online)
Place of PublicationAntwerpen
PublisherC.V.S.
Pages1-14
Number of pages14
Publication statusPublished - 24 Nov 2011
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2011: Ruimte voor Excellentie - Antwerp, Belgium
Duration: 24 Nov 201125 Nov 2011
https://www.cvs-congres.nl/cvs-vorige-jaren/cvs-2011

Workshop

WorkshopColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, CVS 2011
Abbreviated titleCVS
Country/TerritoryBelgium
CityAntwerp
Period24/11/1125/11/11
Internet address

Keywords

  • METIS-284202
  • IR-101456

Cite this