De computer als leermiddel in het lager onderwijs

J.J. Beishuizen, A. Dirkzwager

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

30 Downloads (Pure)

Abstract

In het S. V.0.-project ' Leren met computers in het ondenvijs' werd de computer in het lager onderwijs vooral gebruikt voor 1. remediële doeleinden, en 2. het leren programmeren. Oefenprogramma's benutten bij uitstek de interactieve
mogelijkheden van de computer. Gebruiksvormen: remedieel (voor enkele achterblijvers), aanvullend bij klassikaal onderwijs (voor alle leerlingen), verrijkend (voor enkele voorlopers). Computergestuurde oefening bleek statistisch geen significant grotere prestatiestijging op te leveren dan overeenkomstige schriftelijke oefening. Wel werd de motivatie en de concentratie er door vergroot. In het onderwijs van de toekomst zal de informatietechnogie een steeds belangrijker plaats innemen. Hierdoor zullen niet alleen leerlingen zelfstandiger kunnen leren maar zal ook het schoolse onderwijs effectiever kunnen verlopen.
Original languageDutch
Pages (from-to)32-42
JournalPedagogische studiën
Volume61
Publication statusPublished - 1984

Cite this