De invloed van systeeminformatie op de tansfer van procedurele kennis

Joyce Karreman, Michaël Steehouder

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

56 Downloads (Pure)

Abstract

Instructieve teksten bevatten verschillende soorten informatie, waarbij vaak een onderscheid gemaakt wordt tussen procedurele informatie en declaratieve informatie. De procedurele informatie omvat de handelingen die de lezer moet uitvoeren, de voorwaarden waaronder dat moet gebeuren en de effecten van die handelingen. De term declaratieve informatie wordt soms gebruikt voor alle overige informatie (vgl. Ummelen 1997b), soms ook in meer specifieke zin voor informatie over de werking en de toepassing van het systeem.Voor de duidelijkheid gebruiken we voor deze informatie daarom in dit artikel de term systeeminformatie. (Meer verfijnde indelingen van informatiesoorten in instructieve teksten zijn onder meer te vinden in Steehouder & Jansen, 1997; Farkas, 1999; Becker-Mrotzek, 1997). Een van de discussiepunten in de literatuur over instructieve teksten is de vraag in hoeverre het zinvol is om systeeminformatie aan de procedurele informatie toe te voegen (vgl. Karreman & Steehouder, 2000).
Original languageDutch
Pages (from-to)332-345
Number of pages14
JournalTijdschrift voor taalbeheersing
Volume4
Issue number24
Publication statusPublished - 2002

Cite this