De klachtencommissies en woonruimteverdeling.

C. Raat

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Woonruimteverdeling vindt geautomatiseerd plaats, wat aanleiding kan geven tot klachten. Ooit schreef een vrouw zich 'voor de zekerheid' in als woningzoekende. Op het moment dat zij zich bij de corporatie meldde voor een seniorenflat, vernam zij dat zij niet meer in het bestand stond. 'Wij hebben vorig jaar bepaald dat, als mensen niet elk jaar betalen, ze automatisch worden uitgeschreven. En u hebt niet betaald, dus ja!' Moest zij hiertegen een bezwaarschrift indienen of eenklacht? Dat een niet-juridisch geschoolde woonconsulent hierop ook geen antwoord weet te geven, is niet verbazingwekkend. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bevoegdheden worden namelijk tegelijkertijd door dezelfde organisatie, door dezelfde medewerkers vervuld. In dit artikel ga ik in op de vraag: wie bepaalt wie geen huis mag krijgen, op basis waarvan, en wat moet een klachtencommissie hiermee? Hopelijk biedt de nieuwe Huisvestingswet van 2010 uitkomst.
Original languageDutch
Article number5
Pages (from-to)1-2
Number of pages2
JournalTijdschrift voor klachtrecht
Volume2010
Issue number6
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • IR-87670
  • METIS-280107

Cite this