De kwaliteit van prognoses van de verkeerskundige effecten van de kilometerprijs

Karst Teunis Geurs, Bert van Wee

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

38 Downloads (Pure)

Abstract

Beprijzing van het wegverkeer krijgt steeds meer aandacht in beleid en onderzoek. Een belangrijke vraag is: hoe goed kunnen de huidige verkeersmodellen de effecten van prijsbeleid op mobiliteit, congestie en milieu voorspellen? In dit paper gaan we in op de vraag wat is de kwaliteit van de studies is, uitgevoerd met het Landelijk Modelsysteem Verkeer en Vervoer (LMS), naar de effecten van mogelijke varianten van de kilometerprijs. We concluderen dat het LMS een geschikt instrument is om als vertrekpunt te gebruiken voor de inschatting van de effecten van kilometerbeprijzing. Maar in studies wordt te weinig aandacht is besteed aan onzekerheden, zoals het mobiliteitseffect dat de verlaging van de vaste autokosten met zich mee zal brengen. De LMS prognoses van de mobiliteitseffecten van de kilometerprijs interpreteren we als de bovenkant van de bandbreedte.
Original languageUndefined
Pages (from-to)10-17
Number of pages8
JournalTijdschrift vervoerswetenschap
Volume46
Issue number1
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • METIS-266751
  • IR-101297

Cite this