De nachtmerrie van elke werkgever: Het explosieve mengsel van lage Integriteit, lage Consciëntieusheid en lage Verdraagzaamheid

Reinout Everhard de Vries

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

4 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Abstract

Organisaties kunnen veel schade ondervinden van negatieve eigenschappen van werknemers, vooral als deze werknemers zich in belangrijke posities bevinden. In dit artikel worden drie zogenoemde 'nachtmerrietrekken' beschreven waar organisaties veel hinder van kunnen ondervinden, te weten: lage Integriteit, lage Consciëntieusheid en lage Verdraagzaamheid. Allereerst zullen de effecten van deze nachtmerrietrekken, de zogeheten 'Three Nightmare Traits' (TNT), afzonderlijk en in combinatie met de overige drie HEXACO-persoonlijkheidsdimensies besproken worden. Daarna zal met behulp van het 'Situatie-Trek-Opbrengst Activatie' (STOA) model uitgelegd worden hoe mensen situaties die bij hun persoonlijkheid passen selecteren (situatieactivatie), hoe sommige persoonlijkheidstrekken wel en andere trekken niet geactiveerd worden in situaties (trekactivatie) en wat voor opbrengsten er wel en niet geassocieerd worden met de activatie van de drie nachtmerrietrekken in deze situaties (opbrengstactivatie). Vervolgens zal met een uitgebreid Attractie-Selectie-Attritie (ASA) model de effecten van de TNT tijdens de loopbaan besproken worden, waarbij tevens een overzicht gegeven zal worden van de maatregelen die organisaties kunnen nemen om te voorkomen dat personen die minder integer, consciëntieus en verdraagzaam zijn, veel schade aan de organisatie zullen berokkenen.
Original languageDutch
Pages (from-to)316-346
JournalGedrag en organisatie
Volume29
Issue number4
Publication statusPublished - 2016

Keywords

  • METIS-318702
  • IR-101986
  • n/a OA procedure

Cite this