De psychosociale gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de Nederlandse bevolking

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

De COVID-19 pandemie heeft geleid tot grote veranderingen in de samenleving, waaronder blootstelling aan mogelijke stressoren zoals verlies van dierbaren, beperkt fysiek contact, uitval van werk en COVID-19 infectie. Het samenspel van stressoren kan mogelijk leiden tot symptomen van een aanpassingsstoornis. Een aanpassingsstoornis wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het aanpassen een stressor dat zich kan uiten in piekeren en rumineren. Op basis van een grootschalig Europees onderzoek blijkt dat circa 1 op de 5 mensen het risico loopt op het ontwikkelen van een aanpassingsstoornis ten tijde van de COVID-19 pandemie (Lotzin et al., 2021). Het doel van deze cross-sectionele vragenlijststudie was om risico- en beschermende factoren te identificeren van een aanpassingsstoornis in de algemene Nederlandse bevolking (Lenferink et al., 2022). Dit onderzoek maakt deel uit van een Europees onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door enkele NtVP-bestuursleden i.s.m. Europese psychotraumaverenigingen. Ruim 2000 Nederlanders hebben deelgenomen aan het onderzoek. De eerste resultaten tonen aan dat een kleine groep voldoet aan mogelijke criteria van een aanpassingsstoornis. Specifieke achtergrond- en COVID-19 omstandigheden hingen samen met een toename in aanpassingsstoornisklachten. We presenteren de bevindingen, en bespreken beperkingen en implicaties.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - Sept 2022
EventNtVP jaarcongres 2022 - Militaire basis, Stroe, Netherlands
Duration: 30 Sept 202230 Sept 2022
https://www.ntvpcongres.nl/

Conference

ConferenceNtVP jaarcongres 2022
Country/TerritoryNetherlands
CityStroe
Period30/09/2230/09/22
Internet address

Fingerprint

Dive into the research topics of 'De psychosociale gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de Nederlandse bevolking'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this