De 'zelfmetende' justitiabele: Een verkennend onderzoek naar technologische zelfmeetmethoden binnen justitiële context

L.J.M. Cornet, M.N.A. Mandersloot, R.L.D. Pool, C.H. de Kogel

Research output: Book/ReportReportProfessional

112 Downloads (Pure)

Abstract

Quantified Self (QS) is de trend waarbij de mens in toenemende mate technologie integreert in zijn leven, met als doel informatie te verzamelen over zichzelf en hiervan te leren en/of zichzelf bij te sturen. In de Verenigde Staten is er al veel activiteit op dit gebied: de overheid aldaar heeft bijvoorbeeld onlangs financiële middelen beschikbaar gesteld om QS-data te proberen te linken aan ‘officiële’ data (in dit geval op het terrein van gezondheid). In Nederland wordt momenteel een beperkt aantal kleine pilotprojecten uitgevoerd, zoals in de Oostvaarderkliniek met de behandeling van tbs-patiënten en bij de jeugdreclassering door middel van e-begeleiding.
Dit onderzoek betreft een verkenning van toepassingsmogelijkheden van QS voor de justitiële context. QS kan mogelijk bijdragen aan onder andere het vergroten van het probleeminzicht van justitiabelen, het voorspellen van (negatief) gedrag, het verbeteren van behandeling en bejegening en het ontwikkelen van alternatieve behandelingen.
Original languageDutch
PublisherWetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
Number of pages77
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Publication series

NameCahiers
PublisherWODC
No.2017-17

Cite this