Decentrale en supranationale belastinggebieden: Van middelentoedeling naar middelendeling.

Nico Groenendijk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In Nederland is bij herhaling gepleit voor uitbreiding van het belastinggebied van provincies en gemeenten. Ook de Europese Unie wil, bij monde van de Europese Commissie, een eigen belastinggebied. In dit artikel wordt stilgestaan bij de omvang van de Nederlandse subnationale belastinggebieden in vergelijking tot andere Europese landen en bij de ontwikkeling van het belastinggebied van de EU. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke argumenten pro en contra uitbreiding van lokale belastinggebieden en op de vraag wat die argumenten betekenen voor de financiële verhouding tussen EU-lidstaten en de EU. Als alternatief voor het zoeken naar nieuwe lokale of EU-belastingen ter uitbreiding van de belastinggebieden wordt gepleit voor middelendeling (tax sharing) door supranationale, centrale en subnationale overheden in Europa.
Original languageDutch
Pages (from-to)39-48
Number of pages10
JournalTijdschrift voor openbare financiën
Volume43
Issue number1
Publication statusPublished - 2011

Keywords

  • IR-77387
  • Gemeenten
  • EU
  • METIS-275415
  • provincies
  • belastinggebieden
  • tax sharing

Cite this