Design Methodology in Management Consulting

Research output: ThesisPhD Thesis - Research UT, graduation UT

288 Downloads (Pure)

Abstract

In dit proefschrift staat de studie van bedrijfskundige ontwerppraktijken centraal, in het bijzonder in het domein van het organisatie-advieswerk. De probleemstelling is: Welke beargumenteerd productieve strategieën hanteren competente organisatie-adviseurs om bedrijfskundige ontwerpen te creëren? Deze vraag wordt beantwoord in vier stappen. Eerst wordt een theoretisch raamwerk geconstrueerd bestaande uit een schets van de ontwikkeling van de bedrijfskundige ontwerpliteratuur, een achtergrondperspectief over hoe de wereld in elkaar zit waarin ontwerpers leven en werken, en een vocabulaire om ontwerppraktijken en praktijkgebaseerde methodologie te kunnen beschrijven. De tweede stap is het karakteriseren van het domein waarbinnen ontwerppraktijken bestudeerd worden: het organisatie-advieswerk. De derde stap is de empirische exploratie van bedrijfskundige ontwerppraktijken, waarvoor een mix van kwantitatieve en kwalitatieve methoden gebruikt is, te weten een enquete onder Nederlandse adviseurs en een serie diepte-interviews met 24 zeer goede organisatie-adviseurs, die op basis van de enqueteresultaten geselecteerd zijn. In deze empirische studie worden de praktijken van adviseurs geëxploreerd, gebaseerd op het theoretisch raamwerk dat in de eerste stap is geconstrueerd. Een belangrijk aandachtspunt in deze exploratie geldt de eventuele rol van stappenplannen, met de bedoeling om de uitgangsdiagnose van dit onderzoek te testen en verder uit te werken, en om de daadwerkelijke rol van stappenplannen in ontwerppraktijken te achterhalen. De vierde en laatste stap in het onderzoek is het formuleren van productieve ontwerpstrategieën.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • University of Twente
Supervisors/Advisors
  • Fisscher, O.A.M., Supervisor
  • Rip, Arie, Supervisor
Award date25 Oct 2001
Place of PublicationEnschede
Publisher
Print ISBNs90-365-1678-1
Publication statusPublished - 25 Oct 2001

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Design Methodology in Management Consulting'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this