Een analyse van methodes voor informatiesysteemontwikkeling

Roelf J. Wieringa

  Research output: Book/ReportReportOther research output

  288 Downloads (Pure)

  Abstract

  Er is in de afgelopen decenia een veelheid van methodes voor informatiesysteemontwikkel­ ing voorgesteld en een aantal daarvan wordt in de praktijk gebruikt. Dit is op zichzelf geen probleem, ware het niet dat er nog weinig inzicht bestaat in de onderliggende struktuur van al deze methodes, zodat een analytisch raamwerk, waarbinnen methodes vergeleken en geevalueerd kunnen worden, ontbreekt. Dit is een probleem voor zowel het onderwijs in methodes, de theorievorming over methodes, als de praktijk van systeemontwikkeling. In dit artikel wordt een analytisch raamwerk voor methodes voor informatiesysteemontwikkeling gegeven, dat uit een klein aantal algemeen toepasbare principes afgelei.dt wordt. Dit raamwerk wordt gebruikt om een drietal groepen methodes te identificeren, methodes voor ontwikkeling, modellering en projectmanagement. Scheiding van deze methodes is nuttig voor de theorievorming rond methodes, voor de praktijk waarin methodes toegepast worden en voor het onderwijs in methodes. Het artikel besluit met enige opmerkingen over het gebruik van het gepresenteerde analytische kader voor de eval.uatie van methodes, voor method engineering en voor de identificatie van verschillende soorten functies in de automatisering.
  Original languageUndefined
  Place of PublicationAmsterdam
  PublisherVrije Universiteit
  Number of pages19
  Publication statusPublished - 1993

  Publication series

  NameInformatica rapport / Faculteit der Wiskunde en Informatica
  PublisherVrije Universiteit, Faculteit Wiskunde en Informatica
  No.IR-335

  Keywords

  • SCS-Services
  • IR-80770
  • EWI-22009

  Cite this