Een verklaring voor de trage uitvoering van convenanten: de uitvoering van het convenant Glastuinbouw en Milieu

R.A. van de Peppel, J. Woltjer

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  57 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit artikel verklaart de trage uitvoering van het convenant Glastuinbouw en Milieu. Dit is een convenant tussen de glastuinbouwsector en een aantal departementen, provincies en gemeenten over het verbeteren van de energie-efficiency van de sector en de terugdringing van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Onderzocht is in welke mate complexiteit, ambitieniveau, instrumentarium, belangentegenstellingen en integratie van beleidsarena’s een verklaring vormen voor uitgestelde uitvoering van de afspraken in het convenant. Geconcludeerd wordt, onder andere, dat de casus een vorm van naïef beleid laat zien. De veronderstellingen die aan deze vorm van voortgezette beleidsontwikkeling ten grondslag liggen blijken gewoon niet te werken. Het valt niet te verwachten dat doelgroepen creatief meedenken bij de besluitvorming over maatregelen die hun bedrijfsvoering ernstig belemmeren, zeker niet wanneer die doelgroepen daarover een vetorecht hebben gekregen.
  Original languageUndefined
  Pages (from-to)32-50
  JournalBeleidswetenschap
  Volume16, no. 1
  Publication statusPublished - 2002

  Keywords

  • IR-45081
  • METIS-211286

  Cite this