Effecten van groepsgrootte en extra handen in de groep op het onderwijs aan jonge leerlingen

Simone Doolaard, Elvira Annevelink, Roel Bosker

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

304 Downloads (Pure)

Abstract

Het groepsgroottebeleid van de overheid beoogt door toekenning van extra formatie aan scholen de onderwijskwaliteit in de onderbouw te verhogen. Scholen kunnen daarmee (bepaalde) groepen kleiner maken en/of extra personeel inzetten waardoor het mogelijk wordt om het onderwijs adaptiever te maken. In dit onderzoek is eerst, door middel van een vragenlijst bij ruim 400 scholen, nagegaan hoe de formatie in het schooljaar 1999/2000 is ingezet, tot welke groepsgroottes en leerling-leerkrachtratio’s dit leidt en of er bepaalde varianten van formatie-inzet zijn te onderscheiden. Vervolgens is door middel van ‘classroommapping’ en observaties bij vier typen leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 van 30 scholen onderzocht welke effecten er zijn op het onderwijs. Naarmate de leerlingleerkrachtratio lager is, blijkt er meer interactie tussen de leerkracht en de leerling te zijn. Een lage ratio wordt met name bereikt door het inzetten van extra personeel en blijkt met name voor zwakkere leerlingen tot positieve effecten te leiden.
Original languageDutch
Pages (from-to)53-69
JournalPedagogische studiën
Volume80
Issue number1
Publication statusPublished - 2003

Cite this