Efficientie en verzelfstandiging: Economische en politieke efficientie als verklaring voor verzelfstandigingen

H.W.M. Gazendam, V.M.F. Homburg

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

212 Downloads (Pure)

Abstract

Welke verklaring kunnen we geven voor het verschijnsel verzelfstandiging? Het door de door de neo-institutionele economie aangedragen motief van grotere economische efficiëntie blijkt niet door empirisch onderzoek te worden ondersteund. Dit rechtvaardigt een beschouwing van theorieën die de neoinstitutionele basis verbreden. De eigendomsrechtentheorie, de theorie van afhankelijkheid van hulpbronnen en de theorieën van Puviani en Pierson over het minder zichtbaar maken van verantwoordelijkheid voor negatieve effecten van beleid kunnen bijdragen aan een betere verklaring van het verschijnsel verzelfstandiging. Een combinatie van deze theorieën leidt tot de conclusie dat niet alleen economische efficiëntie een rol speelt als motief om tot verzelfstandiging te komen, maar dat ook politieke efficiëntie een aanleiding vormt om tot verzelfstandiging over te gaan.
Original languageUndefined
Pages (from-to)19-27
Number of pages9
JournalBestuurskunde
Volume8
Issue number1
Publication statusPublished - 1998

Keywords

  • METIS-100649
  • IR-100824

Cite this