Embodied agents in de interface

M.J. Evers, Antinus Nijholt

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Steeds meer zien we het gebruik van mensachtige, geanimeerde figuren in interfaces en andere software applicaties, niet alleen in onderzoeksprojecten maar ook in commerciële software. Een voorbeeld dat bijna iedereen wel kent (en waar velen wel wat op aan te merken hebben) is de ‘office assistant’ in Microsoft Office, die gevraagd en ongevraagd hulp en advies aanbiedt.1 Een voorbeeld van zo’n agent op internet is AnaNova, een virtuele nieuwslezeres. Het toepassingsgebied van zulke agents, waarvoor we de term embodied agents gebruiken, is echter veel breder dan deze twee suggereren. Vaak ook zie je deze embodied agents in combinatie met virtual reality toepassingen, waarbij zo’n agent zich in of bij een virtuele omgeving bevindt. Ze hebben kennis van zo’n omgeving en ze zijn in staat de gebruiker, de leerling of de bezoeker te helpen en te adviseren over zaken die zich in zo’n omgeving kunnen afspelen, taken die in zo’n omgeving uitgevoerd moeten worden of te onderwijzen over onderwerpen die gekend moeten worden. Natuurlijk kan zo’n agent ook hulp bieden op simpele rechttoe rechtaan webpagina’s waarbij de gebruiker op zoek is naar bepaalde informatie, bepaalde informatie wil exploreren of bepaalde transacties wil uitvoeren. We verwachten dat er steeds meer van deze agents zullen komen en dat ze steeds meer intelligentie zullen vertonen bij het uitvoeren van hun taken. In dit artikel zullen we in het kort enkele voorbeelden van embodied agents geven gevolgd door een overzicht van de ontwikkelingen en onze eigen karakterisering van embodied agents. Ook het nut van dergelijke agents komt aan de orde. Op deze manier willen we een beeld schetsen van het gebied en van de mogelijkheden van embodied agents. Daarnaast zullen we een software architectuur beschrijven van dergelijke systemen aan de hand van een door ons zelf ontwikkeld systeem met een embodied agent.
  Original languageUndefined
  Pages (from-to)32-36
  Number of pages4
  JournalInformatie
  Volume43
  Publication statusPublished - 1 May 2001

  Keywords

  • IR-63336
  • EWI-6585
  • HMI-IA: Intelligent Agents

  Cite this