Evaluatie MJA2 - Eindrapportage Deel B

Johannes T.A. Bressers, Theo de Bruijn, V. Dinica

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Centrum voor Schone Technologie en Milieubeleid (CSTM) van de Universiteit Twente een evaluatie-onderzoek verricht naar de effectiviteit en efficiency van de meerjaren afspraken energie efficiency verbetering (hierna MJA). De MJA’s zijn in twee afzonderlijke studies onderzocht. In het A-deel zijn de MJA’s geëvalueerd vanuit het perspectief van de overheid en in het B-deel vanuit het perspectief van het MJA-Platform. Dit rapport bevat de resultaten van het B-deel van de evaluatie. Dit deel van de evaluatie concentreerde zich op MJA2. Volgens afspraak vond de evaluatie plaats in wisselwerking met het MJA-Platform en stond onder begeleiding van de agendacommissie van het MJA-Platform. Dit rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van de onderzoekers, ter overweging van het MJA-platform.
Original languageUndefined
Place of PublicationEnschede
PublisherCenter for Clean Technology and Environmental Policy
Number of pages82
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameCSTM Studies en Raporten
No.213
ISSN (Print)1381-6357

Keywords

  • IR-48964
  • METIS-220813

Cite this