Externe ontwikkelingen en consequenties vor HRM

Jan C. Looise, Erik Henderickx, Hans van der Heijden, Jacques van Hoof

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

205 Downloads (Pure)

Abstract

Zoals Wim Kan al aangaf: voorspellen blijft lastig, zeker als het de toekomst betreft. Toch blijft het van belang na te denken over de toekomst en over mogelijke veranderingen die zich zullen voordoen. In dit geval dan over veranderingen in de context van HRM en over de consequenties daarvan voor de inhoud en vormgeving van HRM. In deze bijdrage wordt achtereenvolgens ingegaan op de veranderingen op een viertal terreinen: veranderingen van producten, markten en technologie; veranderingen van de arbeidsmarkt en van werknemerskarakteristieken; veranderingen in waarden, normen en regelingen en veranderingen in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Voor elk van deze terreinen wordt aangegeven welke veranderingen zich recent hebben voorgedaan en welke zich waarschijnlijk zullen voordoen en wat de mogelijke consequenties zijn voor zowel de inhoud als de vorm van HRM. In de slotparagraaf wordt de balans opgemaakt.
Original languageDutch
Pages (from-to)105-130
JournalTijdschrift voor HRM
Volume2012
Issue number4
Publication statusPublished - 2012

Cite this