Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen: Analyse van risico op aanrijdingen met motorvoertuigen nabij kruispunten met erftoegangswegen

Translated title of the contribution: Bicycle crashes due to parking spaces along distributor roads: Analysis of the risk of crashes with motor vehicles near intersections with access roads

J.W.H. van Petegem, T. Uijtdewilligen

Research output: Book/ReportReportProfessional

5 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kennis over veiligheidsaspecten van fiets- en parkeervoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen (GOW, limiet 50 km/uur) nabij kruispunten met erftoegangswegen (ETW, 30 km/uur of lager) binnen de bebouwde kom.

Het onderzoek bouwt voort op een SWOV-onderzoek naar verschillen in veiligheid tussen verschillende typen fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.1 Naast de bevinding dat fietspaden veiliger zijn dan fietsstroken, bleek uit die studie dat de aanwezigheid van parkeervoorzieningen langs de GOW samengaat met een twee maal zo hoog fietsongevallenrisico, óók op wegen met fietspaden. Het is niet bekend welk deel van die fietsongevallen op kruispunten plaatsvond, maar naar verwachting geldt voor wegen met een vrijliggend fietspad het verhoogde risico door parkeren vooral nabij kruispunten; op de wegvakken zijn de fietsers immers gescheiden van het autoverkeer.
Een mogelijke oorzaak van het verhoogde risico bij kruispunten is de belemmering van het zicht van automobilisten op het fietspad door geparkeerde voertuigen. In dat geval zal het voornamelijk gaan om conflicten tussen rechts afslaande motorvoertuigen waarbij het pad van rechtdoor gaande fietsers op het fietspad wordt gekruist.
In dit onderzoek is daarom gekeken naar risico’s van fiets-motorvoertuigongevallen op GOW-ETW-kruispunten en het effect van parkeervakken langs de GOW’s.
Translated title of the contributionBicycle crashes due to parking spaces along distributor roads: Analysis of the risk of crashes with motor vehicles near intersections with access roads
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherSWOV
Number of pages86
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameRapport SWOV
PublisherSWOV
No.R-2021-32

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Bicycle crashes due to parking spaces along distributor roads: Analysis of the risk of crashes with motor vehicles near intersections with access roads'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this