Formulieren als bron van taalverkeersproblemen

Translated title of the contribution: Forms as a source of communication problems

C.J.M. Jansen, M.F. Steehouder

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  19 Downloads (Pure)

  Abstract

  In het hier beschreven onderzoek, waarover uitvoeriger wordt gerapporteerd in Jansen & Steehouder (1989), werden problemen van formuliereninvullers onderzocht door proefpersonen formulieren hardopdenkend te laten invullen aan de hand van een situatieschets. Uit de ingevulde formulieren, de observaties en de uitingen van de proefpersonen konden conclusies getrokken worden over de soorten problemen die invullers tegenkwamen en over enkele strategieën die ze hanteerden. Deze conclusies vormden, samen met aan de vakliteratuur ontleende aanwijzingen, de leidraad voor een grondige revisie van zeven van de formulieren. Het bleek dat het aantal onacceptabele ingevulde formulieren met ongeveer de helft verminderde.
  Translated title of the contributionForms as a source of communication problems
  Original languageDutch
  Pages (from-to)30-45
  Number of pages16
  JournalTijdschrift voor Taalbeheersing
  Volume13
  Issue number1
  Publication statusPublished - 1991

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Forms as a source of communication problems'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this