Från statsminister till president? Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv

Translated title of the contribution: From prime minister to president?: The Swedish prime minister in a comparative perspective

Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby, Lina Westin

Research output: Book/ReportBookAcademic

91 Downloads (Pure)

Abstract

Hanna Bäck, Thomas Persson, Kåre Vernby och Lina Westin har på uppdrag av Grundlagsutredningen, kartlagt forskningsläget i ett antal länder när det gäller diskussionen om regeringschefens ställning. Bakgrunden till uppdraget är bland annat att det både i Sverige och utomlands har hävdats att regeringschefens ställning stärkts under senare år, både i förhållande till övriga ministrar och till de nationella parlamenten. Uppdraget redovisas i denna rapport.
Original languageSwedish
Place of PublicationStockholm
PublisherGovernment Offices of Sweden
Number of pages111
ISBN (Print)91-38-22638-3
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Publication series

NameStatens Offentliga Utredningar (SOU)
PublisherGovernment Office of Sweden
No.42
Volume2007
ISSN (Print)0375-250X

Keywords

  • METIS-239736

Fingerprint Dive into the research topics of 'From prime minister to president? The Swedish prime minister in a comparative perspective'. Together they form a unique fingerprint.

  • Cite this

    Bäck, H., Persson, T., Vernby, K., & Westin, L. (2007). Från statsminister till president? Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv. (Statens Offentliga Utredningar (SOU); Vol. 2007, No. 42). Stockholm: Government Offices of Sweden.