Genderverschillen in studiesucces: een literatuurstudie naar verklarende mechanismen en contexten

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

158 Downloads (Pure)

Abstract

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een literatuurstudie naar mogelijke verklaringen voor verschillen in studiesucces in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tussen jongens en meisjes (gender gap) en de rol die vier mechanismen (mate waarin studenten zijn geïntegreerd of gesocialiseerd binnen een studie, de inzet en vaardigheden van studenten, de verwachtingen en preferenties van studenten ten aanzien van opleiding en de arbeidsmarkt en tenslotte de kosten en baten die aan studeren verbonden zijn) daarbij spelen. Van de vier mechanismen krijgt sociale integratie en betrokkenheid de meeste aandacht. Beleidsinstrumenten die inzetten op het vergroten van de integratie en betrokkenheid lijken het effectiefst in het vergroten van het studiesucces. Studentgerichte onderwijsvormen, die een grote inzet vragen zijn vooral voor meisjes effectief; voor jongens sluiten deze maatregelen minder goed aan bij hun genderbeeld en (non-cognitieve) vaardigheden, hetgeen een negatieve invloed op hun prestaties heeft. Ten aanzien van de verwachtingen en preferenties van opleiding en arbeidsmarkt zijn geen aanwijzingen voor genderspecifieke invloeden aangetroffen.
Original languageDutch
Title of host publicationDe jongens tegen de meisjes: een onderzoek naar verklaringen voor verschillen in studiesucces van jongens en meisjes in mbo, hbo en wo
EditorsBarbara Belfi, Mark Levels, Rolf van der Velden
PublisherResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)
Pages7-26
ISBN (Print)978-90-5321-542-5
Publication statusPublished - 2015

Publication series

Name
PublisherResearchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Keywords

  • METIS-313385
  • IR-98309

Cite this